Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Электроника

Порядок виконання роботи  Просмотрен 391

1) Вивчити будову трансформатора і ознайомитись з електричною схемою знімання характеристик (рисунок 3.5).

 

1, 18, 20 – клеми вторинної обмотки трансформатора;

9, 21 – клеми обмоток керування; К1, К2, К3, - контактори; РА1, РА2 – амперметри; PU1 – вольтметр; ОК – обмотки керування; БК – блок керування; R9 – резистор регулювання зварювального струму

Рисунок 3.5 – Електрична схема знімання характеристик трансформатора ТДФ – 1001УЗ

2) Встановити мінімальний струм короткого замикання, для чого R9 ввести повністю. Зовнішнє коло ввімкнути на перший ступінь навантаження (клеми 18 - 20). Ввімкнути трансформатор і перевести його в режим короткого замикання (контактори К1 і К2 замкнути). Регулятором плавного регулювання зварювального струму (резистором R9) поступово збільшувати струм в обмотці керування, поки не встановиться струм короткого замикання Ікз=450 А. Після цього трансформатор перевести в режим холостого ходу, вимкнувши К2. Потім трансформатор поступово навантажувати шляхом вмикання рубильників баластних реостатів РБ – 301. Після вмикання кожної серії рубильників робити відліки напруги вторинної обмотки трансформатора і струму навантаження зовнішнього кола. Після вмикання всіх рубильників замкнути зовнішнє коло трансформатора (ввімкнути К2). Заміряти напругу на вторинній обмотці трансформатора і струм короткого замикання.

3) Після зняття зовнішніх характеристик для Ікз = 450 А, зовнішнє коло перемкнути на другий ступінь (клеми 1-20). Встановити Ікз = 750 А і знову зняти зовнішню характеристику в порядку, приведеному вище.

4) За одержаними даними побудувати графіки зовнішніх характеристик.

5) Для знімання регулювальної характеристики встановити мінімальний струм в обмотці керування магнітного шунта, для чого ввести R9 повністю. Ввімкнути трансформатор в режим холостого ходу. Потім перевести його в режим короткого замикання (замкнути К1 і К2). Регулятором плавного регулювання струму навантаження поступово збільшувати струм в обмотці керування магнітного шунта приблизно через інтервали 0.5...1 А. При цьому фіксувати Іок і відповідно струм короткого замикання зовнішнього кола трансформатора Ікз.

 

3.5 Обробка результатів, їх аналіз і висновки

1) Описати технічні характеристики зварювального трансформатора ТДФ – 1001УЗ.

2) Описати будову зварювального трансформатора.

3) За отриманими даними побудувати зовнішню та регулювальну характеристику трансформатора ТДФ – 1001УЗ.

 

3.6 Контрольні запитання

3.1) Призначення, будова зварювального трансформатора типу ТДФ – 1001УЗ.

3.2) Принцип роботи трансформатора в трьох режимах: холостий хід, навантаження, коротке замикання.

3.3) Порядок знімання характеристик.

3.4) Порядок регулювання режимів зварювання.


Предыдущая статья:Порядок виконання роботи Следующая статья:Програма роботи. Лабораторна робота розрахована на 2 години аудиторних занять, під час ..
page speed (0.0118 sec, direct)