Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | География

Перелік питань з дисципліни рекреаційна географія  Просмотрен 432

1) Об’єкт і предмет дослідження «Рекреаціної географії» як науки.

2) Завдання, методи дослідження рекреаційної географії, зв'язок з іншими науками.

3) Основні поняття рекреаційної географії: вільний час, рекреація і туризм.

4) Основні поняття рекреаційної географії: рекреаційні ресурси, рекреаційний потенціал, територіальні рекреаційні системи.

5) Що таке аксіоми взаємозв'язку та цілісної картини в рекреаційній географії (1 та 2)?

6) Що таке аксіоми взаєморозташування та існування ТРС у часі в рекреаційній географії (3 та 4)?

7) Що таке аксіоми підсистем та функціонування в рекреаційній географії (5 та 6)?

8) Що таке географічний детермінізм, його сутність?

9) Що таке енвайронменталізм та теорія кліматичних октимулів.

10) Характеризуйте поняття посибілізму та пробабілізму.

11) Характеризуйте концепцію меж розвитку.

12) Характеризуйте концепцію сталого розвитку.

13) В чому полягає закономірність просторово-територіальної диференціації рекреаційних ресурсів?

14) В чому полягає закономірність глобалізації рекреаційних процесів?

15) В чому полягає закономірність диверсифікації рекреаційних послуг?

16) В чому полягає закономірність перманентного зростання значення рекреації у житті суспільства?

17) В чому полягає закономірність географічного поділу праці в рекреації?

18) В чому полягає закономірність просторово-територіальної спеціалізації рекреаційного господарства?

19) В чому полягає закономірність просторово-територіальної комплексності в рекреації?

20) В чому полягає закономірність геопросторової структурності рекреаційних систем?

21) Характеризуйте принцип відкритості державних кордонів та принцип випереджального розвитку рекреації і туризму.

22) Характеризуйте принцип відповідності між наявними рекреаційними ресурсами і рівнем розвитку та спеціалізацією рекреаційного господарства.

23) Характеризуйте принцип формування раціонального географічного поділу праці в галузі рекреації і туризму.

24) Характеризуйте принцип поглиблення спеціалізації ТРС.

25) Характеризуйте принцип комплексного освоєння рекреаційних ресурсів та принцип перманентної структуризації ТРС.

26) Характеризувати підсистему ТРС – управлінські системи

27) Характеризувати підсистему ТРС – обслуговуючий персонал.

28) Характеризувати підсистему ТРС – матеріально-технічна база (МТБ) та інфраструктура.

29) Характеризувати підсистему ТРС – рекреаційні ресурси та умови.

30) Характеризувати підсистему ТРС – рекреанти.

31) Які зв'язки має підсистема ТРС рекреанти з іншими підсистемами?

32) Які зв'язки має підсистема матеріально-технічна база (МТБ) та інфраструктура з іншими підсистемами ТРС?

33) Які зв'язки має підсистема обслуговуючий персонал з іншими підсистемами ТРС?

34) Які зв'язки має підсистема управлінські системи з іншими підсистемами ТРС?

35) Які зв'язки має підсистема ТРС рекреаційні ресурси та умови з іншими підсистемами.

36) Які є чинники розвитку певної спеціалізації території?

37) Дайте визначення поняттям "район" і "регіон".

38) У чому полягає рекреаційне районування?

39) Які є чинники географічного положення рекреаційних районів?

40) Яким є рекреаційне районування України за О.Бейдиком?

41) Яке місце рекреації в суспільстві України?

42) Укажіть основні проблеми розвитку рекреаційного комплексу України.

43) Які головні задачі розвитку рекреації в Україні.

44) Характеризуйте туристично-рекреаційний потенціал України.

45) Які є пріоритетні напрями розвитку ТРК України?

46) В яких рекреаційних районах (регіонах) України та на яких курортах проводиться лікування системи кровообігу?

47) В яких рекреаційних районах (регіонах) України та на яких курортах проводиться лікування захворювань нервової системи?

48) В яких рекреаційних районах (регіонах) України та на яких курортах проводиться лікування захворювань органів травлення?

49) В яких рекреаційних районах (регіонах) України та на яких курортах проводиться лікування органів дихання?

50) В яких рекреаційних районах (регіонах) України та на яких курортах проводиться лікування захворювань опорно-рухового апарату?

51) В яких рекреаційних районах (регіонах) України та на яких курортах проводиться лікування сечостатевої системи та інших захворювань?

52) Дайте коротку характеристику Західному рекреаційному підрайону України.

53) Дайте коротку характеристику Кримському рекреаційному підрайону України.

54) Дайте коротку характеристику Східному рекреаційному підрайону України.

55) Дайте коротку характеристику Передкарпатському рекреаційному підрайону України.

56) Дайте коротку характеристику Карпатському рекреаційному підрайону України.

57) Дайте коротку характеристику Закарпатському рекреаційному підрайону України.

58) Дайте коротку характеристику рекреаційному району Полісся.

59) Дайте коротку характеристику рекреаційному району Правобережний височинний лісостеп.

60) Дайте коротку характеристику Лівобережному лісостеповому рекреаційному району України.

61) Дайте коротку характеристику Степовому рекреаційному району України.

Предыдущая статья:Курортна система України Следующая статья:Классический состав комплекса маркетинговых коммуникаций
page speed (0.012 sec, direct)