Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Механика

Void main(void). {empty second("second");} Результати роботи програми: ство..  Просмотрен 291

{empty second("second");}

Результати роботи програми:

створений об’єкт з ім’ям one класу empty

створений об’єкт з ім’ям second класу empty

об’єкт з ім’ям second знищений

об’єкт з ім’ям one знищений

Покажчики на об'єкти. Покажчики можуть посилатися на динамічні об'єкти, пам'ять для яких виділяється за допомогою операції new:

Timer*ptoday;

ptoday=new Timer;

У купі виділяється область для об'єкта типу Timer. Адреса першого байта цієї області присвоюється ptoday. Крім того, С++ викликає конструктор за умовчанням, який ініціалізує об'єкт. Якщо необхідно виділити пам'ять і викликати інший конструктор, то можна вказати відповідні параметри:

ptoday=new Timer(9,14,1917,10,45).

Об'єкти-посилання. Об'єкти можуть оголошуватись як посилання. Наприклад, оголошено глобальний об'єкт

Timer today;

Можемо визначити посилання:

Timer & rtoday=today;

Rtoday – це посилання. Оскільки посилання здійснюється на вже існуючі об'єкти, то при вході в область дії посилання конструктор класу не викликається і, відповідно, не викликається деструктор при виході з області дії.

Об'єкти – результати функцій. Об'єкти, посилання й покажчики на них можуть виступати як аргументи функцій. Функція може повертати об'єкт безпосередньо:

Предыдущая статья:Large (void). {for(int i=0;i<LARGE;i++) data[i]=i;} ~Large(void){} Large s.. Следующая статья:Main(void). {Timer tarray[3]={Timer(),Timer(8),Timer(8,1)}; for(int i=0;i<3;i+..
page speed (0.0861 sec, direct)