Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Право

Методичні рекомендації. Основною метою вивчення теми є формування знань про особливості найваж..  Просмотрен 381

 1. Методичні рекомендації. Основною метою вивчення даної теми є розуміння сутності політичної вла..
 2. Література. 1. Бебик В. Воля виборців і виборча інженерія // Політика і час. – 199..
 3. Методичні рекомендації. Метою теми є з’ясування суті та особливостей політичних партій та парт..
 4. Література. 1.Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 200..
 5. Методичні рекомендації. Дана тема семінарського заняття з вивчення курсу „Політології” поклика..
 6. Література. 1. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава ..
 7. Методичні рекомендації. Вивчаючи перше питання, слід з"ясувати, що розуміється під демокр..
 8. Література. 1. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава ..
 9. Методичні рекомендації. При вивченні першого питання варто розглянути особливості тоталітарног..
 10. Література. 1. Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 20..
 11. Методичні рекомендації. Розглядаючи перше питання, необхідно зосередити увагу на аналізі націо..
 12. Література. 1. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції Украї..

Основною метою вивчення теми є формування знань про особливості найважливіших явищ та процесів у міжнародних відносинах, а особливо про місце, значення та перспективи України як важливого актора на міжнародній арені.

Розкриваючи зміст першого питання необхідно звернути увагу на суть та специфіку міжнародних відносин і зовнішньої політики, що є важливими сферами наукових інтересів політології. Особливу увагу слід звернути на зміст поняття «національний інтерес» на міжнародній арені та способи його втілення через різноманітні види зовнішньої політики. Варто знати, що кожна держава на міжнародній арені має свій національний інтерес, що полягає у гарантуванні державної безпеки, внутрішньої стабільності, економічного розвитку, створення позитивного міжнародного іміджу. [5, с.103-132; 6, с. 5–11; 8; 13, с. 295–305; 14, с. 531–535; 18; 20; 22; 23, с.10–33].

У другому питанні слід розглянути загальноприйняті принципи міжнародного життя, на яких базується зовнішньополітична діяльність держав та які виникають на певних етапах історичного розвитку. Застосування цих принципів має істотний вплив на зовнішню політику держав та на характер міждержавних стосунків загалом. Цілісність розгляду даної теми вимагає аналізу ролі суб′єктів міжнародних відносин, таких як національні держави, міжнародні урядові організації, транснаціональні корпорації, окремі політичні лідери тощо [3, с. 277–281; 4; 5, с.103-132; 6, с. 42–106; 8; 13, с. 295–305; 14, с. 535–537; 18; 20; 22; 23, с.282–310].

Приступаючи до третього питання, важливо відзначити, що боротьба за владу та вплив на міжнародній арені дуже часто становить зміст сучасних політичних відносин. Саме тому вивчення міжнародних конфліктів доцільно розпочати з висвітлення таких понять як сила та інтерес у міжнародних відносинах, проаналізувати їх основні параметри, до яких можна віднести геополітичне становище, населення, природні ресурси, індустріальні можливості, військову могутність, волю до дії, політичне керівництво, дипломатію, імідж держави тощо. Знання цих параметрів дає змогу зрозуміти, що спричиняє конфлікти у міжнародних відносинах, якими можуть бути їх види, і що найголовніше – які існують способи запобігання їх виникненню та шляхи подолання [3, с.282–286; 6, с.12–27; 8, с. 444–486; 11; 13, с. 306–308; 14, с. 537–549; 21 с. 24-30; 22; 23, с. 354–381].

У процесі підготовки до семінарського заняття необхідно засвоїти, що неможливо розглядати міжнародні відносини як цілісну, впорядковану систему взаємозв′язків між суб′єктами міжнародного життя без України, яка посідає рівноправне місце серед інших держав. Розглядаючи третє питання варто наголосити на процесі та перспективах становлення України як суб’єкта міжнародних відносин, розглянути національні інтереси України на міжнародній арені, виявити фактори сили України у зовнішній політиці. Розкриваючи зміст даного питання слід проаналізувати зовнішньополітичну діяльність України у таких сферах, як розвиток двосторонніх міждержавних відносин, розширення участі у європейському, євроатлантичному та регіональному співробітництві тощо [1; 7; 9; 10; 13, с.319–332; 14, с. 553–570; 17; 24].

У першому рефераті необхідно показати, що зміст зовнішньої політики України визначає діяльність із забезпечення національних інтересів держави, особливо гарантування її національної безпеки, що проявляється у прагненні європейської та євроатлантичної інтеграції України [1; 2, с.22-23; 19, с.6-9; 21].

Другий реферат слід присвятити сучасним глобальним проблемам та ролі, що відіграють міжнародні організації у їх вирішенні [6, с. 42–107; 23, с. 566–580].

 

Предыдущая статья:Література. 1. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції Украї.. Следующая статья:РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ ДВ 1.04.1, задания и методические указания
page speed (0.0126 sec, direct)