Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Право

Література. 1.Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 200..  Просмотрен 265

 1. Методичні рекомендації. Основною метою вивчення даної теми є розуміння сутності політичної вла..
 2. Література. 1. Бебик В. Воля виборців і виборча інженерія // Політика і час. – 199..
 3. Методичні рекомендації. Метою теми є з’ясування суті та особливостей політичних партій та парт..
 4. Методичні рекомендації. Дана тема семінарського заняття з вивчення курсу „Політології” поклика..
 5. Література. 1. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава ..
 6. Методичні рекомендації. Вивчаючи перше питання, слід з"ясувати, що розуміється під демокр..
 7. Література. 1. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава ..
 8. Методичні рекомендації. При вивченні першого питання варто розглянути особливості тоталітарног..
 9. Література. 1. Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 20..
 10. Методичні рекомендації. Розглядаючи перше питання, необхідно зосередити увагу на аналізі націо..
 11. Література. 1. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції Украї..
 12. Методичні рекомендації. Основною метою вивчення теми є формування знань про особливості найваж..

1.Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 2007.

2.Мала енциклопедія українознавства. – К., 1996р.

3.Політологічний енциклопедичний словник. – К., 1997р.

4.Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика // А. Колодій, Л. Климанська, Я. Космина, В. Харченко. – 2-е вид., перероб. та доп. – К.: Ельга, Ніка – Центр, 2003. – 664 с.

5.Політологія: Навч. посібник / О.О. Волинець, М.П. Гетьманчук, В.В. Гулай, С. І. Дорошенко, І. Р. Малик, О.Ю. Мороз, Р.Я. Пасічний, О.В. Піскорський, П.П. Ткачук, В. І. Харченко. – Серія "Дистанційне навчання". – № 28. – Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – 360 с.

6.Белламі Р. Три моделі прав і громадянства. Лібералізм: антологія. – К., 2002. – с.974-997.

7.Габермас Ю. Структурні перетворення у сфері відкритості. Дослідження категорії громадянське суспільство. – Львів, 2000.

8.Гелей С.Д. Рутар С.М. Політологія: Навчальний посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2004. – 360 с.

9.Гелей С.Д., Рутар С.М. Політико-правові системи світу: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 668 с.

10. Дахно І.І., Тимофеєв С.М. Країни світу: Енциклопедичний довідник. – К.: МАПА, 2005. – 608 с.

11. Дмитренко Р. В. Громадянске суспільство і демократична держава: проблема взаємовідносин. Творча робота з курсу політології. – К., 2007. – 11 с.

12. Іванов В. М. Історія держави і права України. – К., 2002. – 264 с.

13. Іванченко Р. П. Українська державність в 20-90-х рр. – К., 2000. - 255 с.

14. Каневський О.С. Розподіл влади в США: історія та сучасність. – Севастополь, 1997.

15. Кін Дж.

Громадянське суспільство. Старі образи, нове бачення. – К., “К. І. С.”. – 2000. – 191 с.

16. Колодій А. На шляху до громадянського суспільства. – Львів, 2002.

17. Конституційне право зарубіжних країн: Навчальний посібник / М. С. Горшеньова, К.О. Закоморна, В.О. Ріяка та інш. За заг. ред. В.О. Ріяки. –
2-ге вид., доп. і переробл. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

18. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права: навч. посібник. – К.: Атіка, 2005. – 592 с.

19. Кухта Б. Політична влада та її рішення. – Львів : ЦГД, 2006, – 240 с.

20. Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 480 с.

21. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи. Інституційний вимір. – Львів, 2004.

22. Рябчук М. Дилеми українського Фауста: громадянске суспільство і “розбудова держави”. – К., 2000.

23. Українське суспільство 1994-2004: Моніторинг соціальних змін. – НАН України: Інститут соціології. – К., 2004.

24. Шилз Е. Нація, національність, націоналізм і громадянське суспільство // Ї. – 2001. - № 21. – с. 79-102.

 

Предыдущая статья:Методичні рекомендації. Метою теми є з’ясування суті та особливостей політичних партій та парт.. Следующая статья:Методичні рекомендації. Дана тема семінарського заняття з вивчення курсу „Політології” поклика..
page speed (0.0129 sec, direct)