Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Право

Література. 1. Бебик В. Воля виборців і виборча інженерія // Політика і час. – 199..  Просмотрен 361

 1. Методичні рекомендації. Основною метою вивчення даної теми є розуміння сутності політичної вла..
 2. Методичні рекомендації. Метою теми є з’ясування суті та особливостей політичних партій та парт..
 3. Література. 1.Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 200..
 4. Методичні рекомендації. Дана тема семінарського заняття з вивчення курсу „Політології” поклика..
 5. Література. 1. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава ..
 6. Методичні рекомендації. Вивчаючи перше питання, слід з"ясувати, що розуміється під демокр..
 7. Література. 1. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава ..
 8. Методичні рекомендації. При вивченні першого питання варто розглянути особливості тоталітарног..
 9. Література. 1. Конституція України. Із змінами станом на 10 липня 2007 р. – К., 20..
 10. Методичні рекомендації. Розглядаючи перше питання, необхідно зосередити увагу на аналізі націо..
 11. Література. 1. Актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції Украї..
 12. Методичні рекомендації. Основною метою вивчення теми є формування знань про особливості найваж..

1. Бебик В. Воля виборців і виборча інженерія // Політика і час. – 1993. - № 7. – С. 50-52.

2. Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия. – М.: 1995.

3. Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. – М.: Академический проект, 2000. – 558 с.

4. Закон України „Про вибори Президента України” від 18 березня 2004 р. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 129 с.

5. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України” від 7 липня 2005 р. // Відомості Верховної Ради. – 2005. – № 38-39. – С. 1454-1574.

6. Кіс Т. Виборчі системи та їх політичні наслідки // Нова політика. – 1996. - № 2. – С. 21-31.

7. Коліушко І. Пропорційна виборча система та досвід її застосування // Громадянське об’єднання „Нова хвиля”. Зб. аналіт. матер. – 1995. – Вип. 2. – С. 16-24.

8. Конституційне право України / За ред. В.Ф.Погорілко, К., 1999.

9. Політичні партії в незалежній Україні: роль та місце у політичній трансформації суспільства: науковий збірник / Укладач В.В.Нікітін. – Х.: ХарРі УАДУ, 2001. – 140 с.

10.

Політологія /За ред. Колодій А. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003.

11. Примуш М. Історія та теорія політичних партій. – Донецьк, 2000.

12. Скібіна О. Вибори як основоположна форма участі громадян України в політичному процесі // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 61. – С. 28-33.

13. Скрипкина Ж.Б. Избирательные системы и технологии: Учеб. пособие. – М., 2006.

14. Ставнійчук М. Вибори в умовах політичної реформи // Віче. – 2003. – № 3.

15. Сучасний виборчий PR: Навчальний посібник / В.В. Лісничий, В.О. Грищенко, В.М. Іванов та ін. – К., 2004.

16. Цибенко А. Політична партія в парламенті України: принципи організаційного функціонування. – К., 1997. – 44 с.

17. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем: Навч. посібник. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 528 с.

18. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки): підручник. – К.: Либідь, 2002. – 576 с.

19. Яворський В. Роль інституту виборів в політичній системі суспільства // Проблеми законності. – 2003. – Вип. 60. – С. 64-73.

 

Предыдущая статья:Методичні рекомендації. Основною метою вивчення даної теми є розуміння сутності політичної вла.. Следующая статья:Методичні рекомендації. Метою теми є з’ясування суті та особливостей політичних партій та парт..
page speed (0.0169 sec, direct)