Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Право

Виникнення та припинення права користування чужою земельною ділянкою для забудови  Просмотрен 436

1. ЦКвизначає дві підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови — договір і заповіт. Про

. 297

договір вже йшлося. Щодо заповіту, то заповідач може покласти не свого спадкоємця обов'язок надати право користування заповіданого земельною ділянкою або її частиною іншій особі з числа яі законних спадкоємців, так і сторонніх осіб.

Встановлення права користування чужою земельною ділянксн для забудови шляхом спадкування за законом чинним законодавством не передбачається. Право користування може перейти зе спадкуванням по закону до інших осіб, але бути встановленим через спадкування за законом не може.

Проте вважається, що право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути встановлено також законом. Дер-' жава може зобов'язати будь-якого власника надати будь-якій іншій особі право користування земельною ділянкою для забудови, наприклад, в суспільних інтересах. Видається, що немає будь-яких перешкод для постанови суду за позовом заінтересованої особи про надання їй права користування чужою земельною ділянкою для забудови за наявності відповідних підстав для задоволення такого позову. В обох випадках закон чи постанова суду визначають умови користування чужою земельною ділянкою для забудови.

2. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови припиняється в таких випадках:

1) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та зем-;лекористувача: або власник земельної ділянки може викупитибудівлі (споруди), зведені на ній, або землекористувач може прид-бати земельну ділянку, на якій він звів будівлі (споруди);

2) якщо право користування чужою земельною ділянкою встановлено на визначений строк, то його сплив припиняє зазначене право;

3) землекористувач може відмовитися від права користування.При цьому слід мати на увазі, що власник не може своєю волеюприпинити право користування своєю земельною ділянкою для забудови, а землекористувач може, якщо в ньому відпала необхідність чи доцільність;

4) підставою для припинення права користування чужою земельною ділянкою для забудови може стати невикористання її безповажних причин протягом 3 років;

Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути припинене за рішенням суду й в інших випадках за наявності істотних підстав, передбачених чинним законодавством;

5) припинення права користування чужою земельною ділянкоюдля забудови у будь-якому випадку не залишається безслідним: земельна ділянка може зазнати істотних перетворень, що погіршуютьїї якісний стан, на ділянці можуть залишатися зведені землекористувачем будівлі чи споруди, їх доля не визначена. Можуть бути йінші наслідки.

Наслідки припинення права користування чужою земельною ділянкою для забудови, як правило, вирішуються угодою сторін — власника земельної ділянки та її землекористувача. У разі недосяг-нення згоди спір вирішується судом.

Передусім сторони мають досягти згоди щодо правових наслідків .припинення права користування чужою земельною ділянкою для забудови, тобто визначити долю будівель (споруд) та самої ділянки.

Якщо сторонам не вдається досягти згоди щодо правової долі зведених на чужій земельній ділянці будівель (споруд), власник ділянки має право вимагати від землекористувача — власника зведених будівель (споруд), їх знесення та приведення земельної ділянки до такого стану, в якому вона була до передачі ЇЇ в користування для забудови.

Проте знесення будівлі (споруди), шо була зведена на ти земельній ділянці, може бути визнане недоцільним із різних причин. Будівля чи споруда можуть істотно перевищувати вартість земельної ділянки або ЇЇ знесення заборонено законом (жилі будинки, пам'ятки історії та культури тощо). В такому разі суд може, з урахуванням підстав припинення права користування чужою земельною ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі (споруди) ділянки, на якій вона розміщена. З урахуванням обставин справи суд може прийняти рішення про викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди).

У разі неможливості прийняття одного з наведених рішень суд може визначити умови користування земельною ділянкою власником будівлі на новий строк.

КНИГА ЧЕТВЕРТА

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ

ВЛАСНОСТІ

Глава 35

Загальні положення про право інтелектуальної власності

Предыдущая статья:Зміст права користування чужою земельною ділянкою для забудови Следующая статья:Поняття інтелектуальної власності і права інтелектуальної власності
page speed (0.0197 sec, direct)