Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Право

Поняття права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб  Просмотрен 422

1. Назва даної глави також певною мірою є умовною, оскільки користування чужою земельною ділянкою можливе в кількохспособах. Це може бути передача ділянки за договором найму,оренди та іншими договорами. Всі вони породжують договірні,тобто зобов'язально-правові відносини. Між тим у даному разійдеться про право користування чужою земельною ділянкою якпро речове право. Це особливий інститут, який відрізняється віддоговірних саме своїм речовим характером. Він також походитьіз римського приватного права і з тих часів називається емфітев-зисом. Термін, як і сам інститут, римляни також запозичили чито в греків, чи то в єгиптян. Даний цивільно-правовий Інститутзберіг свою придатність до використання дотепер. Він широковикористовується в країнах із розвинутою економікою. Українське цивільне законодавство до цього часу не знало такого Інституту.

2. Емфітевзис — це право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення або її частиною,яке є довготривалим, відчужуваним і таким, що переходить у спадщину.

Емфітевзис характеризується такими ознаками:

1) це — речове право користування чужою земельною ділянкою.Суб'єкт емфітевзису може розпоряджатися цим правом на свій розсуд — може відчужувати його будь-яким цивільно-правовим способом: продавати, дарувати, здавати в оренду тощо. При цьому слідмати на увазі — суб'єкт емфітевзису (емфітевта) може відчужуватине земельну ділянку він не має на неї права власності, а отже, неможе її відчужувати), а лише право користування нею.

Як речове право емфітевзис може бути припинено лише за волею самого суб'єкта емфітевзису;

2) об'єктом емфітевзису може бути лише земельна ділянкасільськогосподарського призначення, яке емфітевта не може змінювати;

3) за загальним правилом емфітевзис встановлюється на невиз-начений строк, але допускається визначення конкретного строкукористування;

4) надання земельної ділянки в емфітевзис може бути платним1 безплатним. У переважній більшості емфітевзис встановлюєтьсяза певну плату. Розмір, характер, порядок виплати передбачаютьсяУгодою між сторонами;

5) право користування чужою ділянкою сільськогосподарськогопризначення (емфітевзис) є успадковуваним, тобто це право переходить у спадщину як за законом, так і за заповітом;

ю- 291

6) право користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення (емфітевзис) встановлюється договоромміж власником ділянки й особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб(землекористувач). Але цим договором встановлюється речове право на чужу ділянку;

7) емфітевзис, так само як і сервітут, обмежує право власності —він позбавляє власника земельної ділянки права користуватисянею. Власник обмежений також і в розпорядженні цією ділянкою,він є лише номінальним власником;

8) власник земельної ділянки не може обмежити права емфітев-ти чи відмінити їх;

9) на відміну від сервітутів, які в переважній більшості встановлюються на безплатній основі, емфітевзис надає однакову вигодувід використання земельної ділянки обом сторонам: власник одержує відповідну плату, а землекористувач — доходи від використання цієї ділянки;

10) істотною відмінністю між сервітутом й емфітевзисом є те,що сервітут — це право обмеженого користування чужою земельною ділянкою однією чи кількома особами. Емфітевзис — правокористування чужою земельною ділянкою в повному обсязі безбудь-яких обмежень, але в межах прав, визначених договором.

Предыдущая статья:Захист сервітутних прав Следующая статья:Зміст права користування чужою земельною ділянкою сільськогосподарського призначення
page speed (0.0152 sec, direct)