Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Право

Зміст сервітутного права  Просмотрен 342

І. Зміст сервітутного права визначається видом сервітуту, об'єктом та обсягом прав. Обсяг сервітутних прав визначається тим джерелом, яким він встановлюється заповітом, судовим рішенням, законом чи договором. Якщо сервітут встановлюється договором, то останній підлягає обов'язковій державній реєстрації в порядку, передбаченому для державної реєстрації прав на нерухоме майно. У разі недосягнення домовленості про встановлення сервітуту та про його умови спір вирішується судом за позовом особи, яка вимагає встановлення сервітуту.

Законом і заповітом також визначається обсяг сервітутних прав. Суб'єкт сервітутного права (користувач) має право "взяти певну кількість відер води, напоїти стільки-то голів худоби, випасати певну кількість голів, накосити стільки-то сіна тощо. Обсяги користування визначаються і стосовно інших об'єктів сервітутних прав.

Зміст сервітутного права визначається і самим видом сервітуту. Земельний сервітут на право проїзду через чужу ділянку передбачає лише право проїзду, але в сервітуті має бути конкретно визначено,

яким саме видом транспорту має право проїзду суб'єкт сервітутного права і скільки разів за певний проміжок часу.

2. Суб'єкт сервітутного права несе й певні обов'язки. Якщовстановлено платний сервітут, то за користування ним має вноситися визначена плата власнику майна, обтяженого цим сервітутом.Плата вноситься в розмірі, в строки і в порядку, передбаченомутим джерелом, яким встановлено сервітут. Збитки, завдані власникові (володільцеві) земельної ділянки або іншого нерухомого майна суб'єктом сервітуту, підлягають відшкодуванню на загальнихпідставах.

3. Суб'єкт сервітутного права може просто відмовитися від подальшого користування чужим майном. Це його право. Строковісервітути, тобто ті, які обмежені певним строком, припиняютьсятакож зі спливом встановленого строку. Підставою для припинення сервітуту може бути його тривале невикористання — протягомЗ років підряд.

Особисті сервітути припиняються смертю особи, на користь якої було встановлено сервітут. Проте смерть власника майна, обтяженого особистим сервітутом, не припиняє його чинності. Що стосується земельних сервітутів, то як вже зазначалося, зміна власників не припиняє сервітутного права.

Нарешті, сервітут припиняє свою чинність і в тих випадках, коли відпали фактори, які зумовили встановлення сервітуту. Водний сервітут було встановлено через відсутність води на земельній ділянці особи, яка вимагала встановлення сервітуту. Через певний час вода на цій ділянці з'явилася (зробили своє водоймище, викопали криницю, підвели воду каналом тощо). В таких випадках відпадає необхідність користування водою сусідньої земельної ділянки.

Сервітут може бути припинений і за рішенням суду на вимогу власника майна, якщо для цього виникнуть серйозні підстави, які мають істотне значення. Власник земельної ділянки має право вимагати припинення сервітуту, якщо його використання перешкоджає використанню цієї ділянки за її цільовим призначенням. Сервітут може бути припинений і в інших випадках, передбачених законом.

Предыдущая статья:Встановлення сервітутів Следующая статья:Захист сервітутних прав
page speed (0.0221 sec, direct)