Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Право

Суб'єкти сервітутного права  Просмотрен 466

1.Суб'єктом сервітутного права є особа (як фізична, так і юридична), яка не може задовольнити свої потреби власним майном(земельна ділянка потребує поливу, а вода є лише на сусідній ділянці; пройти до річки можна лише через сусідню земельну ділянку тощо). Ці потреби можуть бути задоволені за рахунок сусідньоїділянки.

Особа, що претендує на сервітут, повинна довести, що свої потреби вона може задовольнити лише за рахунок сусідньої чи іншої земельної ділянки. Інших способів для задоволення цих потреб не існує. Суб'єктами сервітутних правовідносин можуть бути не тільки власники земельних ділянок, а й інші особи, які володіють зазначеними ділянками на законній підставі. Проте володілець обслуговуючої земельної ділянки повинен мати право давати згоду на встановлення сервітуту за договором.

2. Між суб'єктами земельних і особистих сервітутів є істотнавідмінність. Суб'єктом земельного сервітуту є та особа, яка в момент встановлення сервітуту є власником пануючої ділянки, хто бвона не була. Суб'єктом особистого сервітуту є конкретно визначена особа, на користь якої встановлено сервітут. Сервітутне правоналежить лише їй, вона не може передавати своє право користування чужою річчю іншій особі.

Суб'єктами сервітуту можуть бути будь-які юридичні особи, в тому числі держава та її органи, інші юридичні особи незалежно від форм власності.

3. Суб'єктом сервітуту на житло можуть бути члени сім'ї власника житла. Члени сім'ї власника житла, які проживали разом зним, мають право користування цим житлом відповідно до закону.Власник житла визначає конкретне приміщення, яким можуть користуватися члени його сім'ї. Вони втрачають право на користування житлом, якщо протягом року без поважних причин не користувалися ним.

Право користування житлом власника у членів його сім'ї виникає лише за умови, що іншого житла, придатного для проживання, У них немає. Тому в разі появи в останніх такого житла вони втрачають право на користування житлом, яке їм було надано як членам сім'ї власника цього житла.

4. Об'єктом сервітутів може бути передусім нерухоме майно; земельні ділянки, інші природні ресурси (сінокоси, водоймища, корисні копалини, ліси тощо), житло, придатне для проживання, інші будівлі і споруди. Житлом, придатним для користування, можуть бути власні будинки, квартири, окремі приміщення, придатніДля проживання. Об'єктом сервітуту може бути й рухоме майно:тварини, транспортні засоби, устаткування та обладнання, побутове майно тощо.

Предыдущая статья:Захист фактичного володіння Следующая статья:Встановлення сервітутів
page speed (0.0207 sec, direct)