Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Право

Обставини, що визначають вибуття з володіння власника поза його волею  Просмотрен 1055

1. Положення про те, що майно вибуло з володіння власника

поза його волею, може передбачати такі випадки:

1) майно було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;

2) майно було викрадене у власника або особи, якій він передавмаймо у володіння;

3) майно вибуло з володіння власника або особи, якій він передавав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом (ст.388 ЦК).

2. Слід врахувати те, що вибуття майна поза волею власника може включати ситуацію, коли спочатку майно вибуло з-під волівласника згідно з його волею (наприклад, здано в оренду), а потімбуло незаконно передано набувачем іншій особі. Ця особа є добросовісним набувачем і витребувати його у такого добросовісного на-

бувача неможливо. Власник у цьому випадку страждає через свою необачність у виборі осіб, яким він довірив майно. Проте власник може вимагати відшкодування збитків від вказаних осіб.

Добросовісний набувач також може вимагати відшкодування збитків у осіб, яким власником було передано майно, і які незаконно передали його цьому набувачу.

Неоднозначно розв'язується питання, коли безоплатний набувач майна від особи, яка не мала права його відчужувати, реалізує це майно шляхом оплатного правочину. Тут виникає колізія інтересів, які підлягають захисту. Існує погляд, що оскільки спочатку майно вибуло з-під волі власника безоплатно, то у всіх випадках інтереси власника мають бути захищені і майно потрібно віндифікувати. Але таке застосування закону викликає сумнів, оскільки останній набувач є добросовісним і нічим не відрізняється від добросовісного набувача, який одержав майно безпосередньо від неправомочної особи, яка здійснювала оплатне відчуження майна. ВіндикаціЙний позов у цьому випадку не задовольняється.

Питання відшкодування доходів від майна і витрат на нього

1. Власник майна має право вимагати від особи, яка знала абомогла знати, що вона володіє майном незаконно (недобросовісного набувача), передання усіх доходів від майна, які вона одержалаабо могла одержати за весь час володіння ним. Такі негативні наслідки для недобросовісного набувача цілком закономірні. В своючергу як добросовісний, так і недобросовісний набувач мають право вимагати від власника майна відшкодування необхідних витратна утримання, збереження майна, здійснених ним з часу, з якоговласникові належить право на повернення майна або переданнядоходів (ст.390).

2. Добросовісний набувач має ще одну привілею — право залишити собі здійснені ним поліпшення майна, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без завдання йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть бути відокремлені від майна, добросовісний набувач (володілець) має право на відшкодування здійснених витратУ сумі, на яку збільшилася його вартість (ст.390 ЦК).

Предыдущая статья:Поняття добросовісного і недобросовісного володільця чужою річчю Следующая статья:Негаторний позов
page speed (0.0139 sec, direct)