Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Финансы, Менеджмент

Тестові завдання. 1. До прямих належать витрати, які: а) здійснюються регулярно; б) є ..  Просмотрен 1498

 1. ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЗА МІСЦЯМИ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
 2. Тестові завдання. 1. Місцем виникнення витрат не може бути: а) законсервований об’єкт, ..
 3. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
 4. Тестові завдання. 1. Функціональний аспект управління витратами включає блоки: а) прогн..
 5. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ З УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
 6. Тестові завдання. 1. Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно витрачаються..
 7. МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 8. Тестові завдання. 1. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є: а) ..
 9. КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЇ РЕСУРСІВ
 10. Тестові завдання. 1. Оперативний облік: а) спрямований на конкретні господарські операц..
 11. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
 12. УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Питання для контролю якості засвоєння програмного матеріалу 10.1. Еко..

1. До прямих належать витрати, які:

а) здійснюються регулярно;

б) є постійними;

в) безпосередньо відносяться на окремі види виробів;

г) не залежать від номенклатури продукції;

д) обчислюються за встановленими нормами.

 

2. До непрямих належать витрати, які:

а) здійснюються періодично;

б) змінюються в часі;

в) залежать від номенклатури продукції;

г) не відносяться безпосередньо на окремі види виробів у багатопродуктовому виробництві;

д) обчислюються на основі їх динаміки за минулі періоди.

 

3. Зі зменшенням обсягу виробництва частка постійних витрат у загальній їх сумі:

а) зменшується;

б) збільшується;

в) залишається незмінною;

г) змінюється залежно від конкретних умов;

д) спочатку зменшується, а згодом зростає.

 

4. Змінні витрати — це витрати, величина яких:

а) змінюється на одиницю продукції внаслідок НТП;

б) залежить від продуктивності праці;

в) нестабільна у часі;

г) залежить від обсягу виробництва;

д) залежить від номенклатури продукції, що виготовляється.

 

5. До постійних належать витрати, величина яких:

а) однакова для різних видів продукції;

б) не залежить від обсягу продукції в межах даної виробничої потужності;

в) постійна на одиницю продукції;

г) має незмінні норми на тривалий час;

д) постійно зростає.

 

6. Сукупні річні витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції в минулому році становили 1000 тис. грн,
у поточному — 1150 тис.

грн. Обсяг виробництва за цей період зріс на 20 %. Норми і ціни не змінювалися. Постійні витрати у собівартості продукції становлять (тис. грн):

а) 200; б) 250; в) 150; г) 750; д) 50.

7. Повна собівартість кінцевої (товарної) продукції підприємства за певний період:

а) завжди відповідає кошторису основної діяльності;

б) завжди менша за кошторис основної діяльності;

в) завжди більша за кошторис основної діяльності;

г) менша, більша за кошторис основної діяльності або відповідає йому залежно від динаміки списання витрат;

д) не пов’язана з кошторисом основної діяльності.

 

8. Середня повна собівартість одиниці продукції повністю визначається:

а) нормами прямих витрат на одиницю продукції;

б) величиною постійних (непрямих) витрат за певний період;

в) обсягом виробництва продукції;

г) правильними є відповіді а), б);

д) правильними є відповіді а), б), в).

 

9. Граничні витрати — це:

а) максимальні сукупні витрати підприємства;

б) максимальні витрати підприємства на одиницю продукції;

в) допустимі сукупні витрати підприємства;

г) допустимі витрати підприємства на одиницю продукції;

д) приріст сукупних витрат підприємства внаслідок зростання обсягу виробництва на гранично малу величину.

 

10. Зі збільшенням обсягу виробництва в межах даної виробничої потужності собівартість продукції:

а) зростає;

б) знижується;

в) залишається незмінною;

г) спочатку знижується, а згодом зростає;

д) спочатку зростає, а згодом знижується.

 

 


ТЕМА 3

Предыдущая статья:ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИТРАТ Следующая статья:ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ ЗА МІСЦЯМИ І ЦЕНТРАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
page speed (0.0307 sec, direct)