Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Изучение языков

Займенник як частина мови. Погляди мовознавців на її статус. Розряди. Морфологічні особливості.  Просмотрен 1163

 

Займенник– це повнозначна змінна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх. ХТО? ЩО? ЯКИЙ? ЧИЙ? КОТРИЙ?СКІЛЬКИ?

Конкретне лексичне значення займ виявляється лише в контексті, коли мовець співвідносить їх з певними іменн6иками, прикметника та числівниками. Мовець застововує займ з метою уникнення повтерень одних і тих самих слів, узагальнення сказаного.

За заченням і грам. ознаками можна поділити на :

Ø Співвідносні з іменниками : я, ми , вони, щось, абихто; -категрії іменника

Ø Співвідносні з прикметниками: кожний, деякий; - категорії прикметника

Ø Співвідносні з числівниками: декотрий, ніскільки - категорії числівника

Функції у речені:

· Підмет: ми вміє веселитись;

· Присудок: ми з тобою просто ти і я;

· Означення: вона взяла її книжки;

· Додаток: мене любов ненависті навчила;

· Обставина: моя любове, я перед тобою!

Розряди:

1. Особові: я, ти , ми, ви, він, вона, воно, вони;

2. Зворотний: себе;

3. Присвійні: мій, твій, свій, наш, ваш, їхній;

4. Вказівні: цей (сей, оцей), той (отой), такий, стільки;

5. Означальні: весь, всякий, кожен (кожний), інший, жодний (жоден), сам, самий;

6. Питальні: хото? Що? яикй? Чий? Котрий? Скільки?

7. Потально-відносні: хто, що , який, котрий;

8. Неозначені (питально-відносні + будь-, -небудь, казна-, -хтозна, де-, аби-, -сь): якийсь, будь-хто, казна-скільки;

9. Заперечні: (ні, ані + питально-відносні): ніхто, ніщо, анічий, аніскільки.

Погляд шкіл:

v Вихованець, Городецька: займенник розглядають в складі іменника :особові, питально-відносні, утворені від них заперечні і неозначено-особові, зворотній себе. Та в складі прикметника(присвійні, вказівні, означальні, питально-відносні який, чий, котрий ) і в складі числівника(скільки, стільки)

v Кучеренко: займенник розглядають в складі іменника :особові, питально-відносні, утворені від них заперечні і неозначено-особові, зворотній себе. Та в складі прикметника(присвійні, вказівні, означальні, питально-відносні який, чий, котрий )

v Горпинич в рамках традиційної школи.

 

Предыдущая статья:Ступені порівняння якісних прикметників і творення їх форм Следующая статья:Присвійні, вказівні та означальні займенники, особливості їх словозміни
page speed (0.0141 sec, direct)