Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Изучение языков

Морфологічні  Просмотрен 558

- Суфіксальний: козацтво, хлопчисько;

- Префіксальний: прадід, недоля, співрозмовник

- Префікс.-суфіксальний: запічок, підберезовик;

- Безафіксний: велич, блиск, стук;

- Складання (основ, слів): лісостеп, хлібороб, друг-приятель;

- Абревіація: неп, міськрада, ООН.

Морфолого-синтаксичний:(перехід з одної част.мови в іншу) будівничий, майбутнє, вчений.Лексико-синтаксичний:(злиття в одне ціле синтаксично оформленго словосполучення): вишгород, перекотиполеЛексико- семантичний(переосмислення слів): супутний, піонер, «Запорожець».Найпродуктивнішими є морфологічні способи.

 

Семантичні групи:

Конкретні – абстрактні:

Конкретніназивають предмети, явища дійсності, що пізнаються безпосередньо через органи чуття. Вони змінюються за числами (місто-міста), піддаються рахунку, сполучаються з кількісними числівниками: (два міста, сім хат). Деякіконкреті не змінюються за числами: незмінні (метро кіно) та власні назви, що вживаються лише і множині чи однині (Луцьк)

Абстрактні– слова зі значенням процесів, ознак, властивотей, які не наледать до конкретних предметів і мисляться поза зв»язком з ними.

Творяться: похідні основи прикметникового чи дієслівно походження+ -ість, -анн, - інн, -зтв, -изм, -ств: ввічливість, натхнення, соціалізм. Меншу групу становлять слова з непохідними основами: воля, ідея, честь.

Граматичні особливості: 1. Не утворють форми обох чисел. 2. Сполучаються лише з неозначено-кількісними числівниками : багато щастя; 3. Частина цих іменників вживається лише в множині: фінааси, вибори.

Збірні :

Позначають сукупність однакових або подібних предметів, спирймаються як одне ціле.: молодь, листя, гілля.

Вживаються лише в однині, не піддаються лічбі, не сполучаються з власне кількісними, лише з неозначено-кількісними чи дробовими: багато рідні.

Творяться: 1. Суфікси : -ств, -еч, ин, -инн, -от: козацтво, голота, братва, малеча. 2. Безаіксний: від прикметників (молодь, зелень,), від дієслів (наволоч, лом), від дієприкметників (знать, рвань) 3. Лексико-семанитичним способом (метафора, метонімія): міліція, аудиторія (слухачі)

Речовинні:

Позначають однорідну за своїм складом речовинуз ознакою цілого, що підлягає виміру, а не лічбі. за значенням : зернові культури (рис, овець, ячмінь), овочі, ягоди (горох, малина), продукти (хліб, молоко), корисні копалини (вугілля, нафта), тканини (шовк, льон),

Одиничні:

Називають один предмет з сукупності. Морфологічний засіб вираження: -ин-: волисина, цеглина

Мають повну парадигму, поєднуються з власне кількісними.

Категорія особи (не знаю чи варто, але щоб знали, що така є) виділяє Матвіяс, Вихованець. Не всі визнають. Виражається Кл.в., тобто, коли мовець звертається сам до себе!!!!!:

Ти, Василино, працювала найкраще

 

 

Предыдущая статья:МОРФОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ, ЇХ ТИПИ. Следующая статья:Категорія числа іменників
page speed (0.0255 sec, direct)