Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Литература

Усі уроки світової літератури. 11 клас. В. В. Паращич 17 страница  Просмотрен 701

У творах «Космікомічні оповідання» (1965), «Нульовий мо­мент» (1967) йдеться про космогонічні процеси, пов’язані з виник­ненням планет, розвитком Усесвіту, людської цивілізації. У циклі гумористичних оповідань-притч «Марковальдо» (1963) Кальвіно змальовує долю простої людини в сучасному суспільстві.

1962 року Кальвіно одружився з перекладачкою Естер Джу- діт Зінгер. З 1967 року і майже до кінця життя він із родиною мешкав у Парижі, де захопився науковими розробками в галузях структуралізму та семантики. Інтелектуально-філософська інтер­претація семіотичної теорії знаків, символів, кодів відобразилася в романах «Таверна перехрещених доль» (1969), «Невидимі міс­та» (1972), «Якщо мандрівець однієї зимової ночі...» (1979), «Па­ламар» (1983). До збірки «Під ягуаровим сонцем» (1986) повинні були увійти розповіді про органи чуттєвого сприйняття людини, але письменник встиг написати лише про три з них: смакові, слухо­ві, нюхові. Посмертна збірка з п’яти автобіографічних есе «Шлях до Сан-Джованні» вийшла друком 1993 року.

1975 року Американська академія обрала Кальвіно своїм почес­ним членом. Письменник часто виступав з лекціями у Франції та США, останні роки життя провів у Римі. У квітні 1985 року Кальві­но здійснив мандрівку в Аргентину, підготував цикл лекцій, з яки­ми збирався виступити в Гарварді, у США. Ця книга під назвою «Шість нотаток на наступне тисячоліття» була видана посмертно 1987 року. На початку вересня 1985 року Кальвіно брав участь у конгресі з питань фантастичної літератури, звідки 6 вересня його забрали в лікарню італійського містечку Сієна. Там Кальвіно і по­мер від крововиливу 19 вересня 1985 року.

Джозеф Хеллер (1923-1999) — відомий американський пи- сьменник-романіст і прозаїк.

Народився в бідній єврейській родині вихідців із Росії, у Нью- Йорку, США. З дитинства полюбив літературу і в ранньому віці намагався писати. Після закінчення школи імені А. Лінкольна

1941 року перепробував безліч професій: клерка, помічника кова­ля, кур’єра, але, не домігшись належного успіху, у віці 19 років вступив до лав льотного складу американських ВПС. Через два роки, після проходження підготовчих курсів, був направлений на війну до Італії, де на літаку В-25 здійснив понад 60 бойових вильо­тів як бомбардир.

Після закінчення війни Дж. Хеллер активно взявся за свою освіту. 1949 року здобув ступінь магістра Колумбійського університету, потім зайнявся досліджен­нями в Оксфорді й перейшов на посаду викладача в Університет штату Пенсіль­ванія. Пізніше співпрацював із періодич­ними виданнями і дістав посаду менедже­ра в компанії «Мак-Калл», але залишив її, щоб навчитися фантастиці й драма­тургії в Єльському та Пенсільванському університетах. Російськомовному чита­чеві він відомий твором «Пастка-22».

Джон (Сіммонс) Барт (нар. 1930) — американський прозаїк. Письменник належить до так званого «неонового покоління», або покоління 30-х років. Він народився на Півдні США (Кембридж, штат Меріленд), навчався в університеті Джона Хопкінса, потім студіював літературу в Пенсильванському університеті. Замолоду захоплювався джазом — грав на барабані. Музиканта з нього не вийшло, але, як каже сам письменник, потяг до аранжування він переніс на літературу. «На краще чи на гірше,— пояснював Барт потім в одному з інтерв’ю,— моя кар’єра романіста склалася як аранжувальника. Моїй уяві найкомфортніше в старих літератур­них умовах: чи то в епістолярному романі, чи в класичному міфі є, так би мовити, мелодія, яку я переоркестровую для власної мети». У тому самому інтерв’ю він зізнався, що читати почав пізно — ска­жімо, твенівського «Гека Фінна» прочитав уперше десь у 25 років. А улюбленими вважає Шахерезаду, Гомера, Вергілія, Дж. Боккач- чо, санскрит, народні оповідки. Найбільше його приваблюють, як він каже, «води оповіді».

З «чорних гумористів» він одним з перших вийшов на авансце­ну, дебютувавши 1956 року романом «Плавуча опера». І вже цією книжкою, за влучним висловом О. Зверева, «увів у кадр абсурд», зробивши його «живою, безпосередньою, повсякденною реальніс­тю». Тут на повну силу зазвучав бартівський «нігілізм» — абсурд­ним зображено все, і вижити людина може, лише визнавши цей абсурд. Дж. Клінковітц констатує відчутну наближеність творів першого періоду до французьких екзистенціалістів (А. Мальро, А. Камю) з точки зору «визнання абсолютного нігілізму».

Барт — письменник, який творить не інтуїтивно: він констру­ює, узагальнює. 1 через два десятки років творчості він підбив
підсумки, констатуючи, що перші рома­ни було написано в Америці 1950-1960- х років, що вони вкладалися в параме­три «чорного гумору» п’ятдесятих і ви­значали рух до притчевості (РаЬиІівш)

60-х.

Недаремно І. Хассан уважав роман «Козеня Джаїлс» «прикметним для лі­тератури свого часу, оскільки був пере­конаний, що посилення уваги до міфів, архетиповості мислення покликані на­дати літературі нових життєвих сил у відстоюванні індивідуальності за часів омасовлення.

Свої погляди Барт виклав у статті «Література виснаження» (1967). У той час, коли модерністська критика прого­лосила смерть роману та літератури взагалі, Барт теж констатував вичерпаність великих оповідних і класичних форм. Проте це для нього не означало смерті літератури, а тільки завершеність певної літературної ситуації. І він поставив собі за мету — дати великій прозі нове життя. Барт не відмовився від попередньої літератури і не декларував заперечення традицій — лише своєрідне до них ставлення. Він заглибився в історію літератури і побачив, що під час зародження роман широко користувався пародією. «Я,— каже Барт,— повернувся до Сервантеса, Філдінґа, Стерна, «Тисячі і од­нієї ночі», до вправного обрамлення та розлогого велемовного опові­дання. І сама можливість сконструювати фантастичний бароковий сюжет викликала ідею виступити у всеозброєнні проти модерніст­ського твердження, що сюжет є анахронічним елементом у сучас­ній літературі». Барт називав свій метод «ірреалізмом».

Друга програмна стаття Барта «Література наповнення» (1980) написана вже на етапі постмодернізму. «Наповнення» літератури відбувається шляхом максимального використання не тільки «ре­альної реальності», відчутної і зримої, а й через уведення в літера­турний твір культурного дискурсу як підґрунтя, як першого по­верху, як феномену інтертекстуальності, який і забезпечує ефект метарозповіді. Далі Барт продовжує експеримент і пошук у жанрі роману, поглиблюючи й поширюючи його на категорії ще більш загальні. Герої «Саббатікел» — інтелектуали, університетські професори, які відзначають сьому річницю подружнього життя, мандруючи вдвох на вітрильнику. Отже, Барт використовує кар­кас авантюрного, традиційного для англомовної літератури роману
плавання. Але для Феннвіка, сучасного інтелектуала, вірогідною є не тільки видима і відчутна, а й ірреальна реальність.

«Шекспір і Шахерезада вміли знаходити в житті казкове, — каже його герой.— У нашому житті воно теж є... Реальність чудо­ва, реальність жахлива. Реальність є те, чим вона є. Але реалізм страшенно набрид.

Сюзанна. О’кей. Але ж не впадемо ми в окультизм чи неого- тику?

Феннвік. Звичайно, ні.

Сюзанна. Ось тобі й проблема.

Феннвік. Так. Одіссей знав дива. Шахерезада була чарівни­цею. У Данте було казкове. А в нас що?

Сюзанна. Добре. У Дон Кіхота були лише галюцинації... У Гека Фінна були лише пересуди.

Феннвік. Чарівне є те, чого ми бажаємо, але із здоровою долею реалізму, щоб його збалансувати. Проте тепер ми можемо зустріти в світі найфантастичніше.

Сюзанна. Реалізм як збалансованість. Це мені подобається.

Феннвік. Дякую. Реалізм — це кіль і баласт корабля опо­відання, хороший сюжет — ваша щогла і вітрила. Але ж чарів­не — ваш вітер, С’юз. Справжнє диво — ваша мати — попутний вітер».

Отже, два крила, на яких летить художня література, — то ре­альність і вимисел...

Але кермує цим кораблем усеосяжна іронія автора, і це докорінно змінює літературну ситуацію, надаючи тек­сту не тільки варіативності, а й непевності в можливості пізнання реальності.

Отже, сумнів у незмінності канонів присутній, пошук нових структурувань тексту-життя триває.

Роман «Остання подорож якогось моряка» (1991) дослідники вважають певною синтезувальною конструкцією, у якій узагаль­нюються попередні тексти. Це розповідь про одночасні, але різно- просторові подорожі незвичайного героя — моряка Сімона Вілья- ма Бехлера, який, потрапивши в дивний спосіб на Середній Схід у часи Середньовіччя, перетворюється в Бей ель-Лура... Аналізую­чи цей роман, М. Коваль доходить висновку, що в ньому «повністю реалізувалася бартова концепція «повторного наповнення» літера­тури, створена на основі використання ігрового чинника. Гра ви­значає надзавдання роману: передати ідею неперервності культур­ного досвіду, його багатогранності та тяжіння сучасної культури до інтеграції». Варто додати, що із цим надзавданням безпосередньо пов’язано й ідею людської особистості як творця власного життя- подорожі-тексту, зітканого з неперервного культурного простору, а не лише сформованого соціальним моментом, як це було в реаліз­мі, або трагічно жертовного через свою повну невідповідність цьо­му моменту, як це було в модернізмі.

І це вже поворот до нових часів, до нового літературного мис­лення, що увібрало в себе культурологічне минуле, зокрема й тех­ніку постмодернізму, і стало характерним для 80-х років. Останнім твором Варта на цей час є роман «Незабаром».

(За Т. Денисовою)

2. Опрацювання понять «елітарна» та «масова» культури,

їх зв’язок із постмодерністським мистецтвом

Елітарна (франц. — краще, добірне) література вирізняється інтелектуальною й естетичною ускладненістю, наявністю багатого підтексту та зашифрованої образності; часто суттєву роль у них ві­діграють літературний і культурний контексти. Такі твори потре­бують активного, освіченого й розвиненого читача, який би в про­цесі ознайомлення з текстом залучався до «співтворчості».

Масова література — це розважальна й дидактична беле­тристика, яка друкується великими накладами і є складовою «індустрії культури». Використовуючи стереотипи масової сві­домості й популістську стратегію завоювання публіки, а також примітивізуючи художні відкриття «високої» літератури, такі твори являють собою спрощене, «комфортне» читання. їх типо­ві ознаки — пригодницький або звульгаризований романтичний сюжет, який має зовнішню напружену динаміку й часто щасли­вий фінал.

Стосунки постмодернізму з елітарною масовою культурою до­тепно визначив Фіндлер. Він назвав постмодерністського митця «подвійним агентом» — у «масовому» він представляв «елітарне», а в «елітарному» — «масове». Постмодерністський митець, на дум­ку дослідника, завжди перебуває у двох «площинах», не має чітко визначеної точки опору, а його свідомість завжди певною мірою роздвоєна.

V. Закріплення знань, умінь і навичок

Міні-диспут

Коментар. Учитель організовує диспут за темою «Плюси й мі­нуси елітарної та масової літератур для сучасної молоді», проте на свій розсуд та залежно від рівня підготовки класу може дати учням й інше завдання.

VI. Домашнє завдання

Знати факти біографії та творчості найвідоміших представни­ків постмодерністської прози, характеризувати їхні твори. Пояснювати поняття «елітарна» та «масова літератури».

VII. Підсумки уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

Продовжте речення:

• Найбільше мені запам’ятався письменник-постмодерніст..., тому що...

УРОК № 55

Тема. Ознаки постмодернізму у творчості письменників-про- заїків другої половини XX ст.

Мета: допомогти учням глибше осягнути ознаки постмо­дернізму, розширити їх кругозір; розвивати усне зв’язне мовлення, аналітичне мислення, уміння ви­словлювати свої думки й аргументувати їх, добирати приклади, цитати з тексту; виховувати прагнення до пізнання нового, саморозвитку, естетичний смак.

Обладнання: картки з уривками текстів творів постмодерністів.

Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення (усний).

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Наприкінці XX — на початку XXI ст. перед люд­ством постали надскладні проблеми. Це своєрідно й досить непро­сто відбилося в літературі постмодернізму, у визначення якого лі­тературознавці ще не дійшли єдиної думки. З цього приводу Дж. Нейсбіт писав: «Ми завжди охрещуємо епохи на напрямки “пост” або “нео”, коли не знаємо, як їх назвати». І все ж із деякими ри­сами: інтертекстуальність, іронія, фрагментарність, деканонізація історичних цінностей — погоджуються всі. Осягненням глибин по­стмодернізму, розвитком усного зв’язного мовлення ми й будемо займатися на уроці.

II. Оголошення теми й мети уроку

III. Розвиток зв’язного мовлення

1. Робота над текстами постмодерністської літератури

(У групах або індивідуально)

Завдання. Прочитайте уривок із твору постмодерніста, деталь­но перекажіть його, визначте риси стилю, розтлумачте, якщо мож­ливо, асоціації, запозичення (інтертекстуальність).

Картка JY® 1

«Історія — це зовсім не те, що відбулося. Історія — це всього лиш те, що розповідають нам історики. Були, мовляв, тенденції, плани, розвиток, експансія, торжество демократії; перед нами го­белен, потік подій, складна розповідь, зв’язна, пояснювана. Один вишуканий сюжет веде за собою інший... А ми, хто читає історію і страждає під її ігом,— оглядаємо весь цей малюнок, сподіваючись на сприятливі висновки щодо майбутнього. Ми вперто продовжу­ємо сприймати історію як низку салонних портретів і розмов, які легко оживають у нашій уяві, хоч вона скоріше нагадує хаотичний колаж, на який фарби нанесені малярним валиком, а не білячим пензлем.

Історія світу? Це всього лише відлуння голосів у пітьмі, що сві­тять кілька століть, а далі зникають; легенди, старі легенди, які часом ніби перегукуються; химерні відлуння, безглузді зв’язки.

Ми лежимо тут, на лікарняному ліжку сьогодення (які гарні, чис­ті в нас тепер простирадла), а поряд булькає крапельниця, жив­лячи нас розчином щоденних новин» (Дж. Барнс «Історія світу в 10і/2 розділах»).

Можливі відповіді

• Поєднання художнього стилю й публіцистичного;

• деканонізація цінностей попередніх епох;

• іронія.

Картка № 2

«Ще не отямившись від вигляду Трахіли, Котта помітив тонень­кі цівки диму, що вилися з-поміж брил. І раптом наче прийшов до тями: менш як за півсотні кроків од нього, у неглибокій ніші ку­рилася чавунна грубка з Овідієвого будинку, а перед відчиненими дверима сидів Піфагор, розстеливши на колінах блакитну пілку, яка вперто метлялася на вітрі й на якій він наче щось писав. Але неподалік від старого, там, куди не сягало оте срібне сяйво на схи­лах, стояв, опершись ліктями на кам’яний конус, немов на бюро, й недбало піднісши в привітальному жесті руку, сам Овідій Назон, поет Риму.

Задивившись на вогонь у грубці, Назон, здавалося, щось гово­рив до свого слуги. Голос Назонів Котта впізнав, однак не зрозумів жодного слова. Потім він почув, як у голові в нього зашуміла кров, почув подуви вітру, що зривали з вуст вигнанця слово за словом і відносили їх на схили. А Піфагорова рука все пурхала над блакит­ною піл кою, так наче слуга намагався якомога хутчіш позаписува­ти слова, поки їх не розвіяв вітер.

Та ось час уповільнився, зупинивсь, а тоді повернув у минуле. Запліснявілий помаранч котився молом залізного міста, розбур­ханим морем пливла, зазнаючи кільової хитавики, “Трівія”. З од­ного вікна на Пьяцца дель Моро сіявся, мов сніжинки, попіл, а на стадіоні «Сім притулків» перед цілим букетом мікрофонів стояла осяяна світлом вогненного візерунка з двохсот тисяч смолоскипів невеличка постать. І вже з цього гамірного овалу час знову швидко повернув назад до трахільських завалів.

Я знайшов Назона. Я знайшов засланого, безвісти зниклого по­ета Риму, вигнанця, якого всі вважали небіжчиком. Серед цього спустошення, тут, на руїнах останнього пристанища найзнамениті- шого колись чоловіка в столиці, Котта відчув полегшення, так ніби з плечей у нього спав нестерпний тягар. Вигляд цих двох чоловіків біля курної грубки, вигляд огорненого димом поета, що стояв у не­дбалій позі, так, як тоді, коли виголошував промову на стадіоні, вивільнив Котту з лещат залізного міста й переніс знов до римської дійсності. І він побіг до вигнанця, і щось закричав, замахав руками й засміявсь, а тоді послизнувся на ріні, вдарився кісточкою на нозі, але не відчув ні цього удару, ні різкого болю в сухожилках. Наре­шті він таки знайшов Овідія Назона!

Коли, стрімголова пробігши півсотні кроків по срібній руді, об яку порозбивав собі ноги ще дужче, ніж об усі перешкоди на шляху до Трахіли, Котта, спотикаючись, нарешті ступив із сяйва схилів у тінь прямовисної скелі, коли від раптової зміни світла йому на хвилю потемніло в очах, коли позад нього ще котилися порушені ним камінці і він, важко хекаючи, привітався, то раптом збагнув, що, крім нього, тут більш нікого нема».

(К. Рансмайр «Останній світ»)

Можливі відповіді

• Зміщення історичного часу й історичних фактів — Піфагор — слуга Овідія Назона;

• в історичному контексті — сучасна лексика, сучасні реалії (мі­крофони);

• звернення до ірреальності;

• попіл над містом, можливо, натяк на загибель Помпеїв під по­пелом вулкана.

Картка № З

«Здавалося, неначе слимаки тримають в облозі кожнісіньку лі­теру, аж поки з неї вивітриться остання згадка про загибель, а по­тім поблажливо, спокійно розповзаються по всіх знаках на камені, ховаючи під собою одне по одному всі слова.

Котта шкандибав світом трахільських руїн як людина, що дивом зосталася жива й никає завалами знищеного стихією міс­та — спочатку спантеличено й без певної мети, згодом усе зосеред- женіше й, нарешті, навіть із готовністю пошукати серед каміння якихось ще придатних речей... Але в Трахілі не лишилося нічого, крім потрісканої грубки та нашкрябаних на клаптиках тканини чи викарбуваних на камені слів. Отож Котта монумент за монументом обійшов це хранилище потьмянілих знаків, повисмикував з камін­ня прапорці, серед тиші прочитав уголос те, що ще можна було про­читати,— якийсь позбавлений глузду текст,— і наповнив свою тор­бу тим шматтям. Бо серед багатьох вицвілих написів та окремих слів на вітрі лопотіли й імена, йому знайомі, — імена мешканців залізного міста.

Минуло два дні, харчі скінчилися, і зуби в Котти від водявих шовковиць стали фіолетовими. А на стрімчаках та гребенях хреб­тів, куди Котта зі своєю скаліченою ногою не міг видертися, й досі бовваніли монументи з непрочитаними словами.

Голод гнав Котту назад, на узбережжя, але він ще мусив повер­нутися сюди, поки дощі не змили на клаптиках останню літеру!

І ось одного вітряного жовтневого ранку Котта обережно, спи­раючись на ціпок із розгілини, ступаючи крок за кроком, спустив­ся до моря. Ще до смерку він був уже в бухті балюстрад. Там його й знайшов винар Фіней, який привів на берег двох мулів із вели­кими кошиками, щоб набрати подрібненої прибоєм щебінки. Поба­чивши виснаженого римлянина, винар повідв’язував з одного сід­ла кошики й запропонував Котті сісти на мула. Отак після заходу сонця Котта, напівсонний, скоцюрблений, доїхав, похитуючись, до линваревого будинку й застав там усе так, як і сподівався. Вікна й двері стояли навстіж. Лікаонів дім був порожній».

(К. Рансмайр «Останній світ»)

Можливі відповіді

• Світ-текст, система знаків;

• натяк на кам’яні скрижалі пророка Мойсея;

• біблійні мотиви (в’їзд до міста на мулі).

Картка М 4

«Зникнення линваря Лікаона схвилювало мешканців залізного міста не більше, ніж звістка про загибель Трахіли... Кому потріб­ні були нитки, шворки чи вірьовки, той просто ходив до линварні з боку освітленої сонцем вулички й під наглядом римлянина пор­пався в тому припалому порохом безладді, поки нарешті знаходив те, що шукав, і платив пригорщею монет, які Котта байдуже кидав до бляшаної коробки. Так само байдуже Лікаон щоразу кидав ко­лись гроші до своєї залізної шафи. Часом люди бачили, як римля­нин стоїть уранці біля крутильні й дослухається до знайомого хур­чання.

Було в Лікаоновому домі й дещо нове, і воно привертало увагу: цілі гірлянди прапорців; ті гірлянди Котта понапинав навкіс через ливарню, а також у веранді. Це були нанизані на конопляні шворки клаптики, які він повивільняв із трахільських кам’яних монумен­тів і приніс до залізного міста. Мов оті незліченні гасла та заклики на столичних вулицях та на дошках для об’яв, що нагадували рим­ським громадянам про їхні численні обов’язки, так у линваревому будинку погойдувалися тепер на вздовж і поперек напнутих швор­ках пообписувані й вицвілі прапорці з Трахіли.

Згодом Котта спробував дати цим клаптикам лад. Тепер на кож­ній шворці вони були якось пов’язані між собою, кожна шворка мала свою назву: “Арахна”, “Чайки”, “Єдваб”... Але куди нанизати численні назви рослин та камінців? На шворку “Ехо”? Чи на ту, що дістала ім’я скам’янілого епілептика? Гра, у яку Котта почав грати знічев’я, аби перебрати клунок ганчір’я, іноді тримала його в на­пруженні цілими днями.

Арахна про це не знала. Коли він приніс їй клаптик з її ім’ям, вона тільки сплеснула в долоні й показала на мигах щось незрозу­міле.

А Фіней, перш ніж повернути Котті такий самий клаптик зі своїм ім’ям, засміявся й витер тим клаптиком шинквас.

Терей ледве-ледве прочитав своє ім’я, тоді мовчки стенув пле­чима й знову схилився над діжкою з тузлуком.

Тільки Феме щось пригадала. У тузі за сином вона стала бала­куча, їй увесь час потрібно було, щоб її хтось слухав.<...>

А пригадала Феме ось що: такі клаптики, як оці, Назонів слуга Піфагор збирав у томських будинках, приходячи на узбережжя, — фартухи, потертий одяг, речі, з яких повиростали діти; потім, у го­рах, він ставив якісь дивні кам’яні баби і обертав їх на такі собі дороговкази».

(К. Рансмайр «Останній світ»)

Можливі відповіді

• Уживання в історичному контексті нових слів і називання но­вих понять («мов оті незліченні гасла та заклики на столичних вулицях»);

• Натяк на «метаморфози» Овідія Назона (імена, перетворення). Картка № 5

«І поки ткаля полотнищем розгортала перед римлянином свої творіння, поки брудна підлога в коморі й увесь мотлох довкола по­малу зникав під купою райських світів, Котта усвідомив, що на цих панорамних картинах найбільше важить не земля й не море, а небо — чисте, блакитне, трохи захмарене або затягнене грозови­ми хмарами, але повсюди ніби живе, заселене летючими птахами; небо, де кожна зграйка мала своє місце.

Навіть те, що жило на суходолі чи в морі, що там повзало, пла­вало, за чимось гналось чи від чогось утікало,— усе, здавалося, прагло краси й довершеності пташиного лету.

А вгорі над табу­нами звірів численні фігури пташиного лету являли собою зна­ки звільнення від будь-якого тяжіння. Коли море було збурене, розбурхане, а береги покраяні розщелинами чи залиті водами сизигійських припливів, тоді рожеві чайки, буревісники й чорні кряки здіймалися над спіненими гребенями хвиль та рифами, так ніби разом із припливом їхнє прагнення до легкості тільки зро­стало <...>

Аж на останніх картинах, що Арахна розгортала перед Коттою, він завважив якийсь сумнів у величі лету, завважив, власне, па­діння; разючий, якийсь майже зловтішний контраст до райського самозабуття пташиних зграй. Це була картина порожньої далечіні, зіткана з ниток синіх, білих та сріблястих відтінків,— вид на море, що спокійно простиралося під сонцем: небо, поцятковане легень­кими літніми хмарками, мертва хвиля, а вгорі — поодинокі чайки. Але ніде ні берега, ні острова, ні судна.

Далеко-далеко, на самісінькому обрії, Котта розгледів двоє ши­роких і сірих, як у кондора, крил, безпорадно скинених над водою, наче руки потопельника; проте ні дзьоба, ні голови не видно було. Навколо крил із води білими списами здіймалися фонтани бризок, а з високості ще летіли, погойдуючись, загублені пір’їни й легенькі пушинки — опускалися на море повільніше, ніж важке тіло, що його доти несли ті крила. Там, удалині, у море впало щось велике й схоже на птаха, а у висхідному повітряному потоці нерухомо по- зависали чайки, і філігранно оздоблена легеньким бризом морська поверхня відкидала в небо сонячне світло».

Ікар. Ім’я того, що впав у хвилі й зник у тому яскравому сяйві, було одним із багатьох знаків, який спурхнув із пальців глухонімої ткалі і якого так і не зрозумів Котта».

(К. Рансмайр «Останній світ»)

Можливі відповіді

• Використання античних міфів (міф про Ікара);

• мистецькі студії про твори живопису (мутантна зміна жанрів).

Картка № 6

«“Око мудрого й набожного читача здатне узріти світло — нехай навіть слабеньке — світло Божественного Знання. Але і для таких читачів бібліотека нехай залишається заказаною. Саме із цих при­чин, як ви розумієте, у бібліотеку не можна допустити всіх і кож­ного. До того ж,— додав Абат, ніби розуміючи, наскільки неміцний останній аргумент,— книга така тендітна, так страждає від часу, так боїться гризунів, непогоди, невдатних рук! Якби всі ці сотні ро­ків кожен, хто хоче, мусолив наші кодекси, чимало їх не дожило б до нинішніх часів. Бібліотекар оберігає томи не тільки від людей, але й від природних сил, присвячуючи життя боротьбі зі згубним Забуттям, цим віковічним ворогом Істини”.

“Отож ніхто, крім двох ченців, не входить на верхній поверх Храмини”.

Абат усміхнувся.

“Ніхто не повинен. Ніхто не може. Ніхто, якщо й захоче, не зу­міє. Бібліотека захищається сама, вона непроникна, як істина, що в ній зберігається, підступна, як неправда, у ній заточена. Лабіринт духовний — це й справдешній лабіринт. Увійшовши, ви можете не вийти з бібліотеки. Я виклав вам наші правила й прошу вас дотри­муватися правил абатства”.

“Але ви допускаєте, що Адельм упав у прірву з вікна бібліоте­ки. Як можу я розслідувати обставини його загибелі, якщо не огля­ну ймовірне місце злочину?”

“Брате Вільгельме,— відповідав настоятель примирливим то­ном,— людина, яка змогла описати мого Гнідого, ніколи не бачачи його, й стосовно загибелі Адельма легко зможе судити про місце, куди доступ заборонений”.

Вільгельм відповів, уклонившись: “Ваше високопреподобіє і суворість свою наділяє мудрістю. Хай буде так, як ви вважаєте за потрібне”».

(У. Еко «Ім’я троянди»)

Можливі відповіді

• Світ — бібліотека, текст;

• натяк на античні тексти, міф про Лабіринт;

• Містить ознаки детективного жанру, є натяк на знаменитого

Шерлока Холмса та його дедуктивний метод розслідування.

Картка № 7

«І от у полоні цього щиросердного одурманення, ніби переніс­шись за цьогосвітню межу, я мав видіння. Або сон. Не знаю, як краще це назвати.

Я йшов крученими сходами всередині якоїсь тісної кам’яної труби. Йшов начебто в крипту зі скарбами. Але коли нарешті від­крився вихід (десь дуже глибоко внизу), я опинився у величезному приміщенні, ще просторішому, ніж монастирська кухня, що займа­ла перший поверх Храмини. Так, це й справді була кухня, але осна­щена не тільки печами й різноманітним посудом, а й ковальськи­ми міхами та молотами. Начебто тут зійшлися для своєї справи ще й підмайстри Миколи[2]. Повітря аж пашіло від розжарених печей і розплавленого заліза; з вогнедишних каструль виривалися клуби пари, а на поверхні варива здувалися, булькали і голосно лопалися великі круглі міхури, сповняючи все навколо густим безупинним гулом. Кухарі метушилися, розмахуючи вертелами, а послушники підстрибували в повітря — хто вище,— намагаючись дістати курей та іншу дрібну живність, насаджену на розпечені штирі. І поруч, за два кроки, ковалі гатили молотами з такою силою, що саме по­вітря, здавалося, глухнуло, і хмари іскор випорскували з ковадел, зливаючись на льоту з іншими іскрами, що виривалися з двох на­топлених печей.

Я не розумів, де перебуваю: у пеклі чи, навпаки, у раю, обла- штованому за уявленнями Сальватора[3], у раю, залитому м’ясними соками й бентежному від смажених ковбасок. Але не було часу за­думуватися, де я, бо орава якихось курдупелів, якихось карликів із величезними, як цебри, головами, з’явившись незрозуміло звідки, накотилася на мене, потягнула за собою в трапезну й насильно уві­пхнула в двері.

Усе було прибрано до балу. Величезні килими й гобелени висіли на стінах, але малюнки були не такі, які зазвичай навівають по­божні думки або прославляють доблесних царів,— найдужче вони нагадували маргінальні ілюстрації Адельма; причому з-поміж усіх його малюнків були обрані якраз нестрашні й потішні: зайці, що танцюють навколо куканського дерева; риби, що пливуть упоперек

ріки й вистрибують з води прямо на сковорідку; хороводи мавп, пе­реодягнених єпископами-кухарями; животасті потвори, що в’ють­ся в клубах пари навколо казанів.

На чолі столу був Абат, убраний, як на свято, у розшиті пурпу­ром шати. Він здіймав свою вилу[4], як скіпетр. Поруч із ним Хорхе, тримаючи величезний кубок, цмулив вино, а келар, в одязі Бернар­да Ґі[5], набожно читав із книги, виготовленої у формі скорпіона, життя святих і уривки з Євангелій».

(У. Еко. «Ім’я троянди»)

Можливі відповіді

• Використання образу потвори-карлика. Натяк на героя Е. Гоф­мана «Крихітка Цахес...»;

• бал нагадує роман М. Булгакова «Майстер і Маргарита»;

• ірреальність.

2. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм»

• Визначте ознаки постмодернізму у творах письменників другої половини XX ст.

Очікувані відповіді

• Широке використання відомих текстів, образів, пряме й прихо­ване цитування.

Предыдущая статья:Усі уроки світової літератури. 11 клас. В. В. Паращич 16 страница Следующая статья:Усі уроки світової літератури. 11 клас. В. В. Паращич 18 страница
page speed (0.0112 sec, direct)