Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Охрана труда, БЖД

Служба охорони праці на підприємстві  Просмотрен 594

(ст. 15 Закону України „Про охорону праці”)

 

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює відповідно до типового положення, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконав­чої влади з питань нагляду за охороною праці.

На підпри­ємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служ­би охорони праці можуть виконувати в порядку сумісницт­ва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторон­ні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується без­посередньо роботодавцю. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своєю посадою і заробітною платою при­рівнюються до керівників і спеціалістів основних виробни­чо-технічних служб.

Служба охорони праці підприємства реалізує концептуальну політику щодо створення нормативних умов на робочих місцях, прогнозування ризику і профілактики нещасних випадків та профзахворювань та ін.

Спеціалісти служби охорони праці у разі виявлення порушень охорони праці мають право:

— видавати керівникам структурних підрозділів підпри­ємства обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони праці;

— вимагати відсторонення від роботи осіб, які не про­йшли передбачених законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допус­ку до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;

— зупиняти роботу виробництва, дільниці, машин, меха­нізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих;

— надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.

Припис спеціаліста охорони праці може скасувати лише роботодавець.

Ліквідація служби охорони праці допускається тільки у разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.

Предыдущая статья:Тема 2. Організація охорони праці на виробництві Следующая статья:Навчання з питань охорони праці
page speed (0.0167 sec, direct)