Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Физика

Процеси теплопередачі  Просмотрен 457

Теплопередача—передача теплоти від одного рухомого середовища до іншого крізь нерухому стінку.

 

Фізична модель теплопередачі крізь трьохшарову плоску стінку

 


Дано трьохшарову плоску стінку з товщинами в метрах. відповідно, коефіцієнти теплопровідності шарів стінки, Вт/(м·К).

В протилежних напрямках, вздовж стінки, рухаються гарячий теплоносій (гріюче середовище) зліва і справа—нагріваєме середовище.

Густина теплового потоку, направлена по нормалі до повздовжньої осі стінки, Вт/м2.

температури гарячого і холодного теплоносіїв, ºС.

коефіцієнти тепловіддачі конвекцією від гарячого теплоносія до стінки і від протилежного боку стінки до холодного теплоносія, Вт/(м2К);

температура кожного шару стінки на їх межах, °С.

Якщо припустити, що в процесі тепловіддачі від гарячого теплоносія до нерухомої стінки рівна кількості теплоти, що передається через перший шар трьохшарової стінки, рівна кількості теплоти через другій шар і рівна кількості теплоти через третій шар, рівна кількості теплоти , що передається тепловіддачею справа від стінки до середовища, яке нагрівається.

На основі попередніх принципів можна записати наступні рівняння:

коефіцієнт теплопередачі. коефіцієнт термічного опору, величина обернена .

 

Предыдущая статья:Закон Кірхгофа Следующая статья:Теплопередача крізь циліндричну стінку
page speed (0.0104 sec, direct)