Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Физика

Закон Кірхгофа  Просмотрен 1142

Відношення випромінювальної здатності тіла до його поглинаючої здатності при тепловій рівновазі не залежить від природи тіла і дорівнює енергії випромінювання абсолютно чорного тіла при тій самій температурі. Закон справедливий для абсолютно чорного тіла при тій самій температурі:

,

де поглинаюча здатність у вузькому діапазоні довжини хвиль; випромінювальна здатність у вузькому діапазоні довжини хвиль, Вт/м2; енергія випромінювання абсолютно чорного тіла у вузькому діапазоні довжини хвиль, Вт/м2.

Із закону Кірхгофа видно, що поглинаюча здатність сірого тіла А рівна степені чорного тіла . Тіло, що випромінює енергію у певному діапазоні довжин хвиль здатне поглинати енергію в цьому ж діапазоні.

На основі розглянутих вище законів випромінювання можна підрахувати кількість теплоти, що передається тепловим випромінюванням між тілами. Теплота, що передається тепловим випромінюванням від тіла із значно меншою площею теплового випромінювання і більшою температурою до тіла із більшою площею поверхні поглинання і меншою температурою і випромінююче тіло знаходиться всередині поглинаючого підраховується за формулою:

,

де площа поверхні випромінюючого тіла, м2 ; площа поверхні поглинаючого тіла, м2; абсолютна температура випромінюючого тіла, К; абсолютна температура поглинаючого тіла, К; коефіцієнт випромінювання випромінюючого тіла, Вт/(м²·К4).

Для розрахунків інших задач теплового випромінювання необхідно користуватися рекомендованою літературою з відповідними назвами розділів.

Предыдущая статья:Закон Стефана-Больцмана Следующая статья:Процеси теплопередачі
page speed (0.0497 sec, direct)