Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Физика

Закон Стефана-Больцмана  Просмотрен 574

Закон (рівняння) Стефана-Больцмана отримано на основі інтегрування рівняння Планка по зміні довжини хвилі від нуля до нескінченності, тобто:

,

де с0 – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла, С0=5,67 Вт/(м2К4).

Отже, інтегрування теплоти випромінювання абсолютно чорного тіла по усіх довжинах хвиль простору рівне абсолютній температурі тіла у четвертій степені.

Для сірих тіл попереднє рівняння набуде наступного вигляду:

,

де поверхнева теплота випромінювання сірого тіла, Вт/м2; ступінь чорноти тіла, безрозмірна величина, що береться з таблиці і є фізичним параметром цього тіла, ; с – коефіцієнт випромінювання сірого тіла, Вт/(м2К4); Т – абсолютна температура випромінюючого сірого тіла, К.

 

Предыдущая статья:Теплове випромінювання Следующая статья:Закон Кірхгофа
page speed (0.0203 sec, direct)