Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Физика

Температурне поле. Градієнт температури.  Просмотрен 1402

Якщо любе тіло з різними температурами у його точках перетнути площиною, то на ній можна отримати сімейство кривих— ізотерм, які замикаються на цій площині, або закінчуються на межі тіла.

Ізотерма—крива, що з’єднує точки тіла з однаковою температурою. Залежно від кількості координат і наявності часу, температурні поля називаються трьохмірним нестаціонарним, що описується рівнянням виду .

Градієнт температури, векторна величина, що направлена у бік зростання температури і рівна відношенню нескінченно малого приросту температури до приросту відстані по нормалі (найкоротша відстань) між двома сусідніми ізотермами і підраховується з рівняння,

 


[К/м] .

 

 

де t – температура, К; n – відстань, м.

Вектор направлений у бік її зростання, а вектор переносу теплоти має протилежний напрямок, оскільки теплота передається від точки тіла з більшою температурою до точки тіла з меншою.

 

Предыдущая статья:Лекція 14. Основні поняття і визначення теорії теплообміну. Передача теплоти т.. Следующая статья:Теплопровідність. Закон Фур’є.
page speed (0.0126 sec, direct)