Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Физика

Вологе повітря. hd-діаграма вологого повітря  Просмотрен 2283

Вологе повітря—це суміш сухого повітря і водяної пари. Оскільки повітря—це суміш, то згідно з законом Дальтона, загальний тиск суміші визначається за формулою:

,

де парціальний тиск сухого повітря, Па; парціальний тиск водяної пари, Па.

Максимальний парціальний тиск водяної пари за даної температури називається тиском насичення і позначається Ps. Величина Ps водяної пари у вологому повітрі визначається тільки температурою суміші та не залежить від тиску суміші Рвол.пов.. Вологе повітря, в якому парціальний тиск пари менший , називається ненасиченим. Якщо ненасичене вологе повітря охолоджувати при сталому тиску, то можна досягнути стану, при якому . Вологе повітря у такому стані називається насиченим, тобто, вологе повітря складатиметься із сухого повітря і насиченої водяної пари. Температура вологого повітря, при якій , називається температурою точки роси. При подальшому охолодженні насиченого повітря буде більшим ніж , водяна пара стане вологою та почне конденсуватись (випадання роси).

Для характеристики пароповітряної суміші необхідно знати її склад. Склад суміші характеризують такі величини: абсолютна вологість повітря—це кількість водяної пари в повітрі, яка утримується в одному метрі кубічного вологого повітря і позначається:

;

відносна вологість повітря— відношення дійсної абсолютної вологості до максимальної абсолютної вологості при цій температурі:

;

вологовміст—відношення маси водяної пари, що утримується в повітрі, до маси сухого повітря:

, г/кг;

ентальпія вологого повітря—визначається як сума ентальпій одного кілограма сухого повітря і добутку одного кілограма водяної пари на вологовміст:

,

при практичних розрахунках:

На основі цього рівняння побудована hd-діаграма вологого повітря. Для практичних інженерних розрахунків термодинамічних процесів вологого повітря зручно користуватися hd-діаграмою вологого повітря.

  
 

Діаграма побудована для середнього атмосферного тиску та з достатньою точністю може використовуватись для невеликих відхилень від цього тиску і для робочих тіл—продуктів згоряння. За початок координат прийнято точку, в якій °С; г/кг; Дж/кг. На hd-діаграмі наносяться точки однакових вологовмістів, температур, ентальпій, відносної вологості, які потім сполучаються у відповідні криві.

За допомогою hd - діаграми можна виконати наступні розрахунки.

1. По двох відомих параметрах стану вологого повітря можна знайти місцезнаходження точки, а отже і інші параметри (h, t, ,d, pвод.пари), всього п’ять.

2. Для знаходження парціального тиску водяної пари необхідно із заданої точки опустити вертикальну пряму до перетину з лінією Рвод.пари., з точки перетину по вертикалі пройти до правого поля діаграми, де прочитати парціальний тиск водяної пари.

3. Для кожного стану вологого повітря можна знайти температуру точки роси tт.р.. Для цього з даної точки опустити вертикальну пряму до лінії , і з точки перетину дійти по ізотермі до лівого поля діаграми. Можна визначити температуру мокрого термометра tм.т.. Для цього із даної точки по ізоентальпії пройти до перетину із лінією і далі по ізотермі до лівого поля діаграми (tм.т.>tт.р.).

4. Процес підігріву повітря у калорифері зображають вертикальною прямою, направленою вгору (1-2).

5. Процес випаровування вологи із осушуваного тіла, що відповідає зволоженню підігріваємого повітря зображаються ізоентальпією, направленою вниз (2-3).

6. Якщо змішати два об’єми повітря V1 і V3 із різними параметрами, то точка, що характеризує параметри суміші лежить на прямій, що з’єднує точку 1 і точку 3, і ділить цей відрізок обернено-пропорційно об’ємам складових сумішей:

.

Ці переваги використовують для теплових розрахунків сушильних камер, систем вентиляцій та кондиціонування. Метою цих розрахунків є визначення кількостей повітря і теплоти.

 

Предыдущая статья:Hs-діаграма води і водяної пари Следующая статья:Термодинаміка потоку
page speed (0.0136 sec, direct)