Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Физика

Термічний ККД та холодний коефіцієнт  Просмотрен 2239

Термічний ККД—вказує на ефективність перетворення підведеної теплоти у зовнішню корисну роботу:

  
 

де кількість підведеної теплоти до термодинамічної системи від верхнього джерела теплоти, Дж/кг; кількість відведеної теплоти від термодинамічної системи до нижнього джерела теплоти, Дж/кг; питома зовнішня корисна робота, виконана машиною за цикл, Дж/кг.

Термічний ККД зручно підраховувати за допомогою фігур в TS-координатах.

Якщо в TS-координатах, у масштабі, побудувати конкретний цикл теплової машини, то числові значення площ фігур дорівнюватимуть числовим значенням підведеної і відведеної теплоти і теплоті, що перетворюється у зовнішню корисну роботу. Існують загальні методи підвищення термічного ККД , що полягають у збільшенні без зміни ; у зменшенні без зміни ; в одночасному збільшенні і зменшенні .

Холодний коефіцієнт (ХК)—вказує на ефективність даної холодильної машини і дорівнює відношенню відведеної теплоти від нижнього джерела теплоти (холодильна потужність) до роботи, підведеної ззовні для здійснення циклу:

де кількість теплоти, що відводиться від машини до верхнього джерела теплоти, Дж/кг; кількість теплоти, що підводиться до машини від нижнього джерела теплоти Дж/кг; питома робота, затрачена ззовні для здійснення машиною циклу, Дж/кг. Холодильний коефіцієнт може бути меншим від одиниці, більшим від одиниці, або рівним їй.

Цикл холодильної машини—обернений цикл, який зображається проти годинникової стрілки.


Термічний ККД і ХК характеризують ефективність теплових машин та термотрансформаторів.

 

Предыдущая статья:Другий закон термодинаміки Следующая статья:Цикл Карно. Теорема Карно.
page speed (0.016 sec, direct)