Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Физика

Клапейрона-Менделєєва.  Просмотрен 317

 

Ідеальний газ—це газ, в якому відсутні сили взаємодії між молекулами, а розміри молекул значно менші, ніж об’єм, який вони займають. Отже, нехтуються сили взаємодії між молекулами та їх розмірами.

Ідеальний газ—це такий стан газу, тиск якого прямує до нуля. У ТТ, для спрощення розрахунків і пояснення фізичного змісту, часто виконують розрахунки, замінюючи реальний газ ідеальним. Основні параметри стану ідеального газу зв’язані між собою рівнянням Клапейрона- Менделєєва:

,

де тиск, Па; об’єм, м3; маса, кг; газова стала, Дж/(кг·К); абсолютна температура, К; молекулярна маса газу, кг/кмоль; універсальна газова стала, кг/(кмоль·К), .

 

Предыдущая статья:Теплота і робота Следующая статья:Перший закон термодинаміки
page speed (0.0752 sec, direct)