Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Физика

Оцінка похибок при технічних вимірюваннях  Просмотрен 509

У більшості випадків випадкові похибки не визначають точність технічних вимірювань, а тому відпадає необхідність у вимірюваннях, що багато разів повторюються. Тому в промислових і лабораторних умовах прямі вимірювання практично постійних фізичних величин виконуються, як правило, одноразово за допомогою робочих (технічних і підвищеної точності) засобів вимірювань, а точність результатів оцінюється відносною граничною (максимальної) похибкою вимірювання

, (1.6)

де і — допустимі основна і додаткова похибки вимірювального приладу, %; — методична похибка, %.

При проведенні непрямих теплотехнічних вимірювань в лабораторних умовах використовують, як правило, вимірювальні системи, що складаються з різних засобів вимірювань.

При непрямому вимірюванні величини , коли має місце функціональна залежність вигляду (1.1), похибку вимірювання шуканої величини можна визначити з виразу для повного диференціала

(1.7)

за умови, що похибки вимірювань величини xi нескінченно малі (насправді похибки не є нескінченно малими). Отже, для визначення похибки можна скористатися виразом (1.7), якщо нехтувати зміною похідних df/dxi в межах зміни відповідних величин .

Тому для оцінки максимально допустимої похибки непрямих вимірювань часто використовують вираз

, (1.8)

 

де — абсолютна гранична похибка прямого одноразового вимірювання величини xi (1.6).

Після нескладних перетворень з рівняння (1.8) можна одержати вираз для відносної максимальної похибки вимірювань (%):

. (1.9)

Цей спосіб визначення похибок непрямих вимірювань дає явно завищені значення і , оскільки припущення про те, що всі похибки , що входять в (1.8) і (1.9), максимальні і одночасно одного знаку, маловірогідно. Крім того, підрахована за формулами (1.6), (1.9) відносна максимальна похибка вимірювань не є повною, оскільки при проведенні вимірювань ми не врахували так звану помилку віднесення.

Справа полягає у тому, що шукану фізичну величину слід вимірювати при певних значеннях параметрів, а оскільки протягом досліду самі параметри можуть змінюватися з якоюсь похибкою, то це і викликає помилку віднесення.

Наприклад, в практиці теплотехнічних вимірювань основними параметрами є тиск і температура. В цьому випадку максимальну відносну помилку віднесення слід розраховувати за формулою

. (1.10)

 

Значення цієї помилки буде залежати від інтенсивності зміни фізичної величини під впливом зміни параметрів, тобто від часткових похідних.

 

Предыдущая статья:Метрологічні характеристики засобів вимірювань Следующая статья:Оцінка випадкових похибок при точних вимірах.
page speed (0.0161 sec, direct)