Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Статистика

Ряд розподілу – основа аналізу закономірностей розподілу.  Просмотрен 670

 

 

Статистична сукупність формується під впливом причин та умов, з одного боку – типових, спільних для всіх елементів сукупності, а з іншого – випадкових, індивідуальних. Ці чинники взаємопов’язані, а їх спільні взаємодія визначає як індивідуальні значення ознак ,так і розподіл останніх у межах сукупності. Характерні властивості структури статистичної сукупності відбиваються в рядах розподілу.

Ряд розподілу складається з двох елементів: варіант – значень групувальної ознаки Х та частот (часток) f. Саме у співвідношенні варіант і частот виявляється закономірність розподілу.

Залежно від статистичної природи варіант ряди розподілу поділяються на атрибутивні та варіаційні. Частотними характеристиками будь-якого ряду є абсолютна чисельність – частота, та відносна частота – частка. Додатковою характеристикою варіаційних рядів є кумулятивна частота (частка), що являє собою результат послідовного об’єднання груп і підсумовування відповідних їм частот (часток).

Поглиблений аналіз закономірностей розподілу передбачає характеристику зазначених особливостей сукупності, зокрема:

1) визначення типового рівня ознаки, який є центром тяжіння;

2) вимірювання варіації ознаки, ступеня згрупованості індивідуальних значень ознаки навколо центра розподілу;

3) оцінювання особливостей варіації, ступеня її відхилення від симетрії;

4) оцінювання нерівномірності розподілу значень між окремими елементами сукупності, тобто ступінь їх концентрації.

Базою аналізу закономірностей розподілу є варіаційний ряд – дискретний або інтервальний – з різними інтервалами.

 

 

Предыдущая статья:Система статистичних показників. Следующая статья:Характеристики центру розподілу: середня, мода, медіана.
page speed (0.0412 sec, direct)