Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Право

Розгляд судом справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність  Просмотрен 568

 1. Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою
 2. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку
 3. Розгляд судом справ про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу
 4. Право апеляційного оскарження та процесуальний порядок його реалізації
 5. Законом чітко регламентовано вимоги до форми і змісту заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги. Вони обов'яз­ково подаються у письмовій формі.
 6. Прийняття апеляційної cкapгu go розгляду і підготовка розгляду справи апеляційним судом
 7. Розгляд справи судом апеляційної інстанції
 8. Повноваження суду апеляційної інстанції
 9. Ухвали та рішення апеляційного суду
 10. Практичні завдання. 1. Якименко подав апеляційну скаргу, в якій вимагав скасувати рішення ..
 11. Глава 26. КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ. § 1. Сутність Касаційного осКарЖення рішень і ухвал суду
 12. Порядок Касаційного оскарження рішень і ухвал суду

Безхазяйною є річ, яка немає власника або власник якої неві­домий (ч. 1 ст. 335 ЦК України). Правовий режим таких речей за­конодавець поставив у залежність від того, чи є вони рухомими або нерухомими.

Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійс­нює державну реєстрацію прав на нерухоме майно за заявою орга­ну місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття такої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу, упов­новаженого управляти майном відповідної територіальної громади,

може бути передана на підставі рішення суду у комунальну влас­ність.

Заява про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність те­риторіальної громади подається до суду за місцезнаходженням цієї речі (ст. 269 ЦПК України).

У цій заяві повинно бути зазначено:

1) яку саме нерухому річ заявник просить передати у власність територіальної громади;

2) основні характеристики нерухомої речі;

3) посилання на документи про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно;

4) друковані засоби масової інформації, в яких було зроблено оголошення про взяття відповідної нерухомої речі на облік (ст. 270 ЦПК України).

Суд відмовляє в прийнятті заяви про передачу безхазяйної не­рухомої речі у власність територіальної громади, якщо:

- безхазяйна нерухома річ не бралася на облік органом, який здійснює державну реєстрацію права на нерухоме майно;

- заяву подано до закінчення одного року з дня прийняття та­кої речі на облік.

Справа про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність те­риторіальної громади розглядається судом за участю заявника з обов'язковим повідомленням усіх заінтересованих осіб.

Якщо нерухома річ є безхазяйною та взята на облік органом, який здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, а також що сплив один рік з дня взяття її на облік, суд ухвалює рішення про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність відповідної територіальної громади.

Предыдущая статья:Розгляд судом справ про відновлення права на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі Следующая статья:Розгляд судом справ про визнання спадщини відумерлою
page speed (0.011 sec, direct)