Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Статистика

Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..  Просмотрен 376

 1. Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.
 2. Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.
 3. Статистичні методи перевірки гіпотез
 4. Обчислення і використання критерію Хі-квадрат
 5. Excel Microsoft Office
 6. Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ.
 7. Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..
 8. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
 9. Параметри діалогового вікна
 10. Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн..
 11. Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів
 12. ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А) на багатоплідність свиноматок. За принципом випадкової вибірки із сукупності було вибрано по 6 голів свиноматок породи велика біла і ландрас і поділено на дві групи по 3 голови в кожній.

 

A1 A2   
B1 B2 B1 B2
   
   
   

Рішення:

Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений       
ИТОГИ Счет Сумма Среднее Дисперсия   
Строка 1 9,5 1,667   
Строка 2 12,25 0,9167   
Строка 3 11,75 2,9167   
Столбец 1 9,667 2,333   
Столбец 2       
Столбец 3 11,333 1,333   
Столбец 4 12,667 2,333   
Дисперсионный анализ       
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое
Строки 17,1667 8,583 18,176 0,003 5,143
Столбцы 13,667 4,556 9,647 0,0103 4,757
Погрешность 2,833 0,472    
Итого 33,667      
       

Висновок.На баготопліддя свиноматок впливають такі параметри:

порода – 25,5%; трав'яне борошно – 13,53%; сумарна дія організованих факторів – 40,4%; випадкових факторів – 50,9%.

 


Предыдущая статья:Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів Следующая статья:ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому
page speed (0.4724 sec, direct)