Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Статистика

Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів  Просмотрен 921

 1. Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.
 2. Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.
 3. Статистичні методи перевірки гіпотез
 4. Обчислення і використання критерію Хі-квадрат
 5. Excel Microsoft Office
 6. Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ.
 7. Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..
 8. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
 9. Параметри діалогового вікна
 10. Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн..
 11. Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..
 12. ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

Для численної вибіркової сукупності

У багатофакторному досліді вивчається дія і взаємодія декількох факторів на мінливість результативної ознаки, тому кожному фактору задають кілька градацій. Це дозволяє вивчати дію кожного з них при декількох градаціях інших факторів.

Ефект взаємодії факторів складає ту частину загальної мінливості, що викликана різною дією одного фактора при різних градаціях іншого. У польовому досліді часто ефект від спільного застосування досліджуваних факторів може бути вище (синергізм) чи нижче (антагонізм) суми ефектів від роздільного застосування кожного з них. У першому випадку має місце позитивна, у другому - негативна взаємодія факторів. Якщо ж фактори не взаємодіють, то ефект від спільного застосування дорівнює сумі ефектів від роздільного їхнього застосування (аддитивизм).

При дисперсійному аналізі даних багатофакторного досліду використовуються ті ж принципи і розрахунки дисперсій, що і при однофакторному. Однак при цьому трохи ускладнюється математична модель аналізу.

Багатофакторний дисперсійний комплекс численної вибіркової сукупності визначимо за допомогою опції “Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений” меню Þ .У випадку відсутності опції ,потрібно підключити її, використовуючи меню Þ і в діалоговому вікні, що з'явилося, відзначити пунктПакет анализа

Предыдущая статья:Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн.. Следующая статья:Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..
page speed (0.0142 sec, direct)