Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Статистика

Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн..  Просмотрен 473

 1. Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.
 2. Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.
 3. Статистичні методи перевірки гіпотез
 4. Обчислення і використання критерію Хі-квадрат
 5. Excel Microsoft Office
 6. Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ.
 7. Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..
 8. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
 9. Параметри діалогового вікна
 10. Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів
 11. Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..
 12. ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн на приріст живої маси (кг) наприкінці періоду вирощування. Вивчаються три рі­вні посадки (градації) 10, 12, 14 голів.

 

Щільність по­садки, гол. Кількість голів з живою масою, кг    
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
-    
    
    

Рішення:

Дані задачі вводяться у вигляді масиву чисел, що складає з трьох стовпців відповідних щільності посадки молодняку:

 

        
1,6 1,5 1,5 1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7
1,6 1,5 1,5 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,7
1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7
1,7 1,6 1,5 1,8 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7
1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7   1,9 1,7
1,7 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7   1,9 1,7
1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 1,7   1,9 1,8
1,7 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7   1,9 1,8
1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7   1,9 1,8
1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7   1,9 1,8
1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7     1,8
1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7     1,9
1,8 1,7 1,6 1,9 1,8 1,7     1,9

Результат буде виведений Excl автоматично у вигляді таблиці:

Однофакторний дисперсійний аналіз       
ИТОГИ       
Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия   
Столбец 1 1,8 0,008   
Столбец 2 62,9 1,747 0,0128   
Столбец 3 65,4 1,677 0,0097   
Дисперсійний аналіз       
Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое
Между гру­ппами 0,2635 0,132 12,691 1,196E-05 3,085
Внутри групп 1,059 0,0104    
Итого 1,3225      
       

Аналіз отриманих даних:

Стовпець SS Стовпець MS Стовпець df

Факторіальна дисперсія Сх= 0,26352   Факториальна варіанса 0,131762   Число степеней свободиr-1=
       
Випадкова дисперсія Сz= 1,05895      
Випадкова варіанса 0,010382 N-r=     
Загальна дисперсія Су= 1,32248      
       

 

F=12,6914823 - розраховане значення критерію вірогідності;

F критичне – стандартне значення критерію вірогідності;

Р=1,1965Е-05 - значення імовірності вірогідності критерію.

Показник сили впливу

Висновок: Щільність посадки молодняку курей впливає на значення результативної ознаки (жива маса наприкінці періоду вирощування) із силою 19,9%.

Задачі для самостійного рішення

Приклад 1. У череді корів використовувалися 5 биків-плідників. Продуктивність їхніх дочок характеризується відповідною мінливістю. Необхідно визначити, чи впливають бики на продуктивність своїх дочок, чи ця ознака більшою мірою обумовлена іншими факторами? Надій молока дочок-корів, кг:

Приклад 2. Вивчали тривалість ембріонального розвитку цапенят, що народилися поодинокими, двійнями, трійнями, дн.:

Один
Двійня
Трійня

Чи впливає кількість цапенят при народженні на тривалість ембріонального розвитку?

Приклад 3. Вивчали тривалість розвитку ембріонів кроленят різних порід, дн.:

Шиншила
Сірий велетень
Новозеландська
Каліфорнійська

Чи впливає порода на розвиток кроленят?

 

Приклад 4. Річні надої корів різних отелень, кг:

1-ше отелення
2-ге отелення
3-тє отелення
4-те отелення
5-те отелення

Чи впливає кількість отелень на річні надої корів?

 

Предыдущая статья:Параметри діалогового вікна Следующая статья:Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів
page speed (0.0149 sec, direct)