Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Статистика

Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..  Просмотрен 392

 1. Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.
 2. Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.
 3. Статистичні методи перевірки гіпотез
 4. Обчислення і використання критерію Хі-квадрат
 5. Excel Microsoft Office
 6. Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ.
 7. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
 8. Параметри діалогового вікна
 9. Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн..
 10. Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів
 11. Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..
 12. ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поросят (визначається за приростом живої маси в кілограмах за період дослідження). Для цього сформовано 5 груп по 5 голів у групі, у яких випробувалися різні дози препарату.

 

Рішення:

На основі результатів дослідження будуємо дисперсійний комплекс, що має таку структуру: обсяг комплексу N=25, число градацій – r=5, число варіант у градації n=5. Усі розрахунки заносимо в таблицю дисперсійного комплексу:

 

 

Показник Градації Додатні величини     
1 2 3 4 5 Число градацій r=3  
Варіанти (дані) Х Hå=556,96
      
      
      
ni Об`єм комплексу N=25
åx ååx=118
Hi åHi=658,8
åx2 16,2 64,8 192,2 288,8 96,8 ååxi=696
Середні по градаціях Загальна середня

 

Розрахунок дисперсій і варіанс Підсумкові дані   
Факторіальна дисперсія Сх =658,80-556,96=101,84 Показник сили впливу hх2
Випадкова дисперсія Сz =696-658,8=37,2 Критерій вірогідності F
Загальна дисперсія Cy   =696-556,96=139,04 n1 =5-1=4
Факторіальна варіанса sх2 n2 =25-5=20
Випадкова варіанса sу2 Fst =2,9 - 4,4 - 7,1

 

Висновок:Збільшення в три рази дози біостимулятора в раціоні свиней значно підвищило їхню життєздатність, що проявилося в достовірному збільшенні приросту з 1,8 до 7,6 кг за період дослідження при Р>0,999. З усіх факторів, що впливали на приріст живої маси поросят, частка впливу нового рецепта біостимулятора складає 73,2%.

Задачі для самостійного рішення

 

Приклад 1. При опроміненні мишей рентгенівськими променями одержали такі дані їхньої плідності, гол.: контроль – 10, 11, 12, 10, 12; доза 100R - 9, 9, 10, 8, 9; доза 200R – 6, 7, 4, 9, 5. Чи впливає опромінення на плідність мишей?

 

Приклад 2. Вивчаючи великоплідність поросяти у свиноматок різного віку одержали такі дані, кг: 1 опорос – 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0; 2 опорос - 1,1 1,1 1,3 1,2 1,1; 3 опорос – 1,0 1,3 1,4 1,2 1,3. Визначити частку впливу віку свиноматок на великоплідність поросят.

 

Приклад 3. Вивчаючи вплив віку корів на живу масу телят при народженні, кг:

Вік матері 25-30 місяців
Вік матері 31-36 місяців
Повновікові матері

Визначити, чи впливає вік матерів-корів на живу масу телят при народженні?

 

Приклад 4. Для лікування свиней від полісерозиту використовували різні дози левоміцитину, і стан здоров'я контролювали за даними середньодобових приростів живої маси, м:

Контроль
1 доза
2 доза
3 доза
4 доза

Визначити, чи впливає лікування левоміцитином на стан здоров'я свиней?

 

Приклад 5. Вміст гемоглобіну в крові корів різних порід, г/%мол:

Чорно-ряба 8,5 9,4 9,0 9,3 9,1 9,6
Червона степова 8,9 9,1 9,4 9,2 8,0 9,9
Симентальська 9,2 9,9 10,1 10,4 9,2 10,6
Бура карпатська 11,6 10,9 12,1 11,4 12,5 12,9

Визначити, чи впливають породні особливості на вміст гемоглобіну в крові корів?

Предыдущая статья:Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ. Следующая статья:Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
page speed (0.0226 sec, direct)