Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Статистика

Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ.  Просмотрен 423

 1. Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.
 2. Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.
 3. Статистичні методи перевірки гіпотез
 4. Обчислення і використання критерію Хі-квадрат
 5. Excel Microsoft Office
 6. Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..
 7. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
 8. Параметри діалогового вікна
 9. Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн..
 10. Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів
 11. Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..
 12. ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

2.Загальне допоміжна величина

3.Сума окремих допоміжних величин для кожної градації

, і для всього комплексу .

4.Сума квадратів дат - функція СУММКВ,і для всього комплексу .

II.Розрахунок дисперсії:

факторіальна

випадкова чи залишкова

загальна

III.На підставі розрахованих дисперсій визначити показник сили впливу за формулою

IV.Розрахунок варіанс (чи середні квадрати)

факторіальна ; випадкова

V.Визначення критерію вірогідності F (критерій Фішера)

VI. Виписати стандартне значення критерію Фішера (Fst) (таблиця 5. додатку) для різного рівня імо­вірності. Для цього необхідно розрахувати число ступенів свободи

і

Предыдущая статья:Excel Microsoft Office Следующая статья:Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..
page speed (0.0137 sec, direct)