Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Статистика

Обчислення і використання критерію Хі-квадрат  Просмотрен 829

 1. Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.
 2. Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.
 3. Статистичні методи перевірки гіпотез
 4. Excel Microsoft Office
 5. Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ.
 6. Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..
 7. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
 8. Параметри діалогового вікна
 9. Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн..
 10. Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів
 11. Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..
 12. ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

Критерій хі-квадрат (c2) застосовують, коли необхідно встановити відповідність двох порівнюваних рядів розподілу – емпіричного і теоретичного чи двох емпіричних. Критерій хі-квадрат (c2) представляє суму квадратів відхилень емпіричних частот (f) від теоретичних (F), віднесену до теоретичних частот: . Цей показник використовується при вивченні якісних ознак для оцінки відповідності емпіричних даних теоретичній передумові, нульовій гіпотезі ( H0). Гіпотеза відкидається, якщо , і не відкидається, якщо і коли фактичні і теоретичні очікувані частоти збіга­ються, c2=0. Граничні значення c2, при яких H0 приймається, наведені в таблицях (таблиця 4. додатку ). Величина хі-квадрат залежить від числа ступенів волі. У найбільш типових випадках число ступенів волі визначається за формулою , де с- число рядків і K – число стовпчиків у аналітичній таблиці.

 

Предыдущая статья:Статистичні методи перевірки гіпотез Следующая статья:Excel Microsoft Office
page speed (0.0153 sec, direct)