Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Статистика

Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.  Просмотрен 410

 1. Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.
 2. Статистичні методи перевірки гіпотез
 3. Обчислення і використання критерію Хі-квадрат
 4. Excel Microsoft Office
 5. Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ.
 6. Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..
 7. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
 8. Параметри діалогового вікна
 9. Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн..
 10. Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів
 11. Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..
 12. ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

Ø Итоговая статистика.Встановіть прапорець, якщо у вихідному діапазоні необхідно одержати по одному полю для кожного з наступних видів статистичних даних: Среднее, Стандартная ошибка (середнього), Медиана, Мода, Стандартное отклонение, Дисперсия виборки, Ексцес, Асимметричность, Интервал, Минимум, Максимум, Сумма, Счёт, Наибольшее (#), Наименшее (#), Уровень надёжности.

 

Приклад 4.1.

Визначити тісноту зв’язку живої маси і висоту в холці свиноматок білої української степової породи за даними такої вибірки:

Х – жива маса, кг;

Y– висота в холці, см.

Дані задачі вводяться у вигляді масиву чисел, який складається з двох стовпців попарно (таблиця 4.1).

Рішення:

Коефіцієнт кореляції знаходимо за допомогою майстра функцій

КОРРЕЛ:

r=0,582926309.

Помилка коефіцієнта кореляції складе:

Розрахуємо критерій вірогідності розрахованого коефіцієнта кореляції:

Число ступенів свободи складе:

За таблицею 1 (див. додаток ) стандартні значення критерію t по Стьюденту при 98 ступенях свободи знаходимо tst =2,0; 2,6; 3,4, що відповідає рівням імовірності: Р= 0,95; Р= 0,99; Р= 0,999.

Таблиця 4.1

Х Y   X Y   X Y
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
           

Порівнюючи розрахований tr з табличним, бачимо, що його значення більше табличної величини. Це означає, що коефіцієнт кореляції достовірний з імовірністю Р > 0,999. Тобто, якби дане дослідження повторили 1000 разів, то в 999 випадках спостерігалася б ця ж закономірність (зі збільшенням висоти збільшується жива маса) і лише в одному випадку могли одержати дані якогось іншого характеру. З урахуванням цих даних можна зробити висновок: зв’язок між живою масою свиноматок і висотою в холці позитивний, близький до тісного.

 

Стовпець Х Стовпець Y
Середнє 232,3 79,71
Стандартна помилка 2,4118185 0,356553
Медіана
Мода
Стандартне відхилення 24,118185 3,565534
Дисперсія вибірки 581,68686 12,71303
Ексцес 0,8998062 1,637441
Асиметричність 0,6315133 0,110604
Інтервал
Мінімум
Максимум
Сума
Рахунок
Найбільший
Найменший
Рівень надійності (95,0%)
4,785572093

 

0,70747936

 

 

Коефіцієнт регресії розраховується за формулами:

;

де sх і sy - середнє квадратичне відхилення (стандартне відхилення) відповідне X чи Y.

Висновок: При зміненні висоти свиноматок на 1 см їх жива маса зміниться в середньому на 3,94 кг, а при зміни живої маси свиноматок на 1 кг їх висота зміниться в середньому на 0,09 см.

 

Задачі для самостійного рішення

За даними таблиці 1. (див. додаток) розрахувати r, mr , tr ,значення Rx/y та Ry/x і зробити відповідні висновки про їх вірогідності.

 

 

№ варіанту Номери стовпців цифр у табл. 3 (Додаток)
2 - 3; 4 – 2; 7 –11
2 - 3; 2 – 5; 7 – 10
2 - 3; 2 – 6; 7 – 9
2 - 3; 4 - 3; 8 – 11
2 - 3; 3 - 5; 8 – 10
2 - 3; 3 - 6; 8 - 9
2 - 3; 4 - 5; 9 – 11
2 - 3; 4 - 6; 9 - 10
2 - 3; 5 - 6; 10 – 11
2 - 3; 4 - 3; 11 – 9

 

 

Предыдущая статья:Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні. Следующая статья:Статистичні методи перевірки гіпотез
page speed (0.0136 sec, direct)