Всего на сайте:
303 тыс. 117 статей

Главная | Статистика

Ø Группирование.Встановіть перемикач у положення По стовпцях чи По рядках у залежності від розташування даних у вхідному діапазоні.  Просмотрен 501

 1. Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.
 2. Статистичні методи перевірки гіпотез
 3. Обчислення і використання критерію Хі-квадрат
 4. Excel Microsoft Office
 5. Обсяг дат по градаціях ni і число градацій розраховуються за допомогою функції СЧЁТ. Обсяг комплексу , сума дат (варіант) по градаціях і в комплексі - функція СУММ.
 6. Приклад. Необхідно вивчити дію різних доз біостимулятора на життєздатність поро..
 7. Дисперсійний аналіз однофакторних комплексів для численної вибіркової сукупності
 8. Параметри діалогового вікна
 9. Приклад. Визначити вплив щільності посадки молодняку курей породи білий леггорн..
 10. Дисперсійний аналіз багатофакторних комплексів
 11. Приклад. Визначити дію добавки трав’яного борошна (фактор В) і породи (фактор А..
 12. ДОДАТОК. Таблиця 1. ... Значення критерію t (Стьюдента) на 5,1 i 0,1%-вому

Ø Метки в первой строке/Метки в первом столбце.Якщо перший рядок ви­хідного діапазону містить назви рядків або стовпців, установіть прапорець Метки в первой строке. Якщо назви рядків знаходяться в першому стовпці вхідного діапазону, установіть прапорець Метки в первом столбце. Якщо вхідний діапазон не містить міток, то необхідні заголовки у вихідному діапазоні будуть створені автоматично.

Ø Уровень надёжности.Встановіть прапорець, якщо у вихідну таблицю не­обхідно включити рядок для рівня надійності. У поле введіть необхідне значення. Наприклад, значення 95% обчислює рівень надійності середнього зі значимістю 0,05 (рис.4.).

 

 

 

Рис.4.

Ø К-й наибольший.Встановіть прапорець, якщо у вихідну таблицю необхідно включити рядок для k-го найбільшого значення для кожного діапазону даних. У відповідному вікні введіть число k. Якщо k дорівнює 1, цей рядок буде містити максимум з набору даних.

Ø К-й наименьший.Встановіть прапорець, якщо у вихідну таблицю необ­хідно включити рядок для k-го найменшого значення для кожного діапазону даних. У відповідному вікні введіть число k. Якщо k дорівнює 1, цей рядок буде містити мінімум з набору даних.

Ø Выходной диапазон.Введіть посилання на ліву верхню чарунку вихідного діапазону. Цей інструмент аналізу виводить два стовпці зведень для кожного набору даних. Лівий стовпець містить мітки статистичних даних; правий стовпець містить статистичні дані. Діапазон статистичних даних, який складається із двох стовпців буде виведений для кожного стовпця чи для кожного рядка вхідного діапазону в залежності від положення перемикача Группирование.

Ø Новый лист.Встановіть прапорець, щоб відкрити новий лист у книзі і вставити результати аналізу, починаючи з чарунки A1. Якщо в цьому є необхідність, введіть ім'я нового листа в поле, розташоване напроти відповідного положення перемикача.

Предыдущая статья:Гістограма і полігон розподілу частот Следующая статья:Ø Новая книга.Встановіть перемикач, щоб відкрити нову книгу і вставити результати аналізу в осередок A1 на першому листі в цій книзі.
page speed (0.2606 sec, direct)