Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..  Просмотрен 302

 1. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 2. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 3. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 4. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.
 5. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій / Ольшанська О.В., Фащевський ..
 6. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального
 7. Навчальні завдання. 1. Визначити та проаналізувати основні критерії економічної оцінки при..
 8. Заняття № 13. «Стійкий розвиток і екологічні проблеми окремих галузей економіки» (2..
 9. Література. 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум..
 10. Заняття № 14. «Господарський механізм управління природокористуванням та природоохор..
 11. Література. 1. Веклич О.О. Економічний механізм екологічного регулювання в Україні..
 12. Заняття № 15. «Економічні методи управління природокористуванням» (2 години) Мета ..

1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський М.І., Білоконь І.В. та ін.; За заг. ред. Фащевського М. І., Ольшанської О.В. – К.: КНЕУ, 2009.

2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник /Дорогунцов С.І., Пітюренко Ю.І. та ін. – К., КНЕУ, 2005. — С. 339—399; 449—500.

3. Національний класифікатор ДК 009:2005 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД), від 26.12.2005 р.

4. Трансформація структури господарства України: регіональний аспект. – К.: Міленіум, 2003.

Рівень оцінювання знань на 6 та 7 занятті:

4 бали – студент отримує за активну участь у дискусії, прес-конференції, діловій грі, вагому участь у підготовці мультимедійних навчальних презентацій, правильне виконання всіх завдань експрес-контролю;

3 бали – студент отримує за участь у дискусії, прес-конференції, діловій грі, у підготовці мультимедійних навчальних презентацій, переважно правильне виконання завдань експрес-контролю;

2 бал – студент отримує в тому випадку, коли його виступи були слабо аргументованими, вказували на поверховість знань, незначною була участь у підготовці мультимедійних навчальних презентацій, частково правильно виконані завдання експрес-контролю;

0 балів – студент отримує у випадку, коли він не зміг дати правильну відповідь, не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, неправильно виконав завдання експрес-контролю.

Предыдущая статья:Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р.. Следующая статья:Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
page speed (0.0118 sec, direct)