Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..  Просмотрен 306

 1. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 2. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 3. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 4. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 5. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 6. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.
 7. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій / Ольшанська О.В., Фащевський ..
 8. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального
 9. Навчальні завдання. 1. Визначити та проаналізувати основні критерії економічної оцінки при..
 10. Заняття № 13. «Стійкий розвиток і екологічні проблеми окремих галузей економіки» (2..
 11. Література. 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум..
 12. Заняття № 14. «Господарський механізм управління природокористуванням та природоохор..

1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський М.І., Білоконь І.В. та ін.; За заг. ред. Фащевського М. І., Ольшанської О.В. – К.: КНЕУ, 2009.

2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник /Дорогунцов С.І., Пітюренко Ю.І. та ін. – К.: КНЕУ, 2005. – с. 105-15.

3. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. та ін. Продуктивні сили економічних районів України. – К.: НІЧЛАВА, 2000. – с. 103-497.

4. Руденко В.П. Природно-ресурсний потенціал України. – К.: Знання, 1998. – с. 178-215.

5. Статистичний щорічник України за 2008 рік – К.: Техніка, 2009.

6. Кириленко О.П. Місцеві фінанси. – К.: Знання, 2006 р. – 676 с.

 

Рівень оцінювання знань на 5 занятті:

4 бали – студент отримує за активну участь у дискусії, активну участь у прес-конференції або «мозковому штурмі»,правильне виконання всіх завдань експрес-контролю;

3 бали – студент отримує за участь у дискусії, суттєву участь у прес-конференції або «мозковому штурмі», переважно правильне виконання завдань експрес-контролю;

2 бал – студент отримує в тому випадку, коли його виступи були слабо аргументовані, вказували на поверховість знань, частково правильно виконані завдання експрес-контролю;

0 балів – студент отримує у випадку, коли він не зміг дати не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, неправильно виконав завдання експрес-контролю.

Предыдущая статья:Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан.. Следующая статья:Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
page speed (0.0138 sec, direct)