Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..  Просмотрен 316

 1. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 2. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 3. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 4. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 5. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 6. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 7. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 8. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.
 9. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій / Ольшанська О.В., Фащевський ..
 10. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального
 11. Навчальні завдання. 1. Визначити та проаналізувати основні критерії економічної оцінки при..
 12. Заняття № 13. «Стійкий розвиток і екологічні проблеми окремих галузей економіки» (2..

1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 51, ст. 548.

2. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський М.І., Білоконь І.В. та ін.; За заг. ред. Фащевського М. І., Ольшанської О.В. – К.: КНЕУ, 2009.

3. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник /Дорогунцов С.І., Пітюренко Ю.І. та ін. – К., КНЕУ, 2005. — С. 621—638.

4. Долішній М.І., Злупко С.М. Концептуальні засади регіональної соціально-економічної політики та її компоненти / Регіональна економіка. — 1997. — № 3. — 5—22.

Рівень оцінювання знань на 3 та 4 занятті:

4 бали – студент отримує за активну участь в обговоренні дискусійних питань, активну участь у дебатах, правильну відповідь на теоретичні питання, правильне виконання всіх завдань експрес-контролю;

3 бали – студент отримує за участь у дискусії, неточну відповідь на теоретичні питання, суттєву участь у «мозковому штурмі», переважно правильне виконання завдань експрес-контролю;

2 бал – студент отримує в тому випадку, коли його виступ був слабо аргументований, вказував на поверховість знань, некоректними були відповіді на теоретичні питання, частково правильно виконав завдання експрес-контролю;

0 балів – студент отримує у випадку, коли він не зміг дати правильну відповідь, розкрити основні теоретичні питання, не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, неправильно виконав завдання експрес-контролю.


Предыдущая статья:Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним .. Следующая статья:Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
page speed (0.0354 sec, direct)