Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..  Просмотрен 391

 1. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 2. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 3. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 4. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 5. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 6. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 7. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 8. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 9. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.
 10. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій / Ольшанська О.В., Фащевський ..
 11. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального
 12. Навчальні завдання. 1. Визначити та проаналізувати основні критерії економічної оцінки при..

«Державна регіональна економічна політика
та управління регіональним розвитком»

(2 години)

Мета заняття – удосконалити:

Ø інструментальні компетентності – базові загальні знання, здатність до організації та планування;

Ø міжособистісні компетентності – міжособистісні навики та вміння, взаємодія (робота в команді);

Ø системні компетентності – здатність до навчання, дослідницькі навики, здатність застосував ати знання на практиці;

Ø глобальні компетентності студентів – знання особливостей та тенденцій сучасного цивілізаційного розвитку.

Ключова компетентність – розуміння основ регіональної політики держави.

Студент повинен уміти:

· аналізувати стратегічні завдання державної регіональної політики та основні напрямки сучасної концепції регіонального розвитку економіки України;

· розмежовувати зміст понять «державна регіональна політика» і «державна регіональна економічна політика»;

· орієнтуватися в основних складниках механізму реалізації державної регіональної економічної політики;

· виокремлювати роль органів місцевого самоврядування у здійсненні державної регіональної економічної політики;

· обґрунтовувати значення мережі та основних типів економічних районів України для здійснення державної регіональної економічної політики.

 

Теоретичні питання:

1. Суть, мета і концепція державної регіональної економічної політики.

2. Основні завдання державної регіональної економічної політики.

3. Механізм реалізації державної регіональної економічної політики.

4. Роль органів місцевого самоврядування у здійсненні державної регіональної економічної політики.

5. Прогнозування та державні програми розвитку регіонів.

 

Навчальні завдання:

1. Проаналізувати значення державного прогнозування та розробки програм розвитку регіонів.

2. Обґрунтувати необхідність підвищення ролі місцевого самоврядування у розвитку регіонів.

Творчі завдання:

Проаналізуйте та порівняйте, яка система управління більш ефективна: з жорстким централізованим управлінням регіонами або із значним посиленням функцій місцевих органів самоврядування, або із наданням майже необмеженої автономії регіонами?

Форми проведення:

1. Розгляд окремих дискусійних питань щодо проблем формування стратегії регіональної економічної політики в Україні (обговорення виступів, питання до доповідача, доповнення до теми доповіді).

2. Ділова гра (дебати): «Стратегічні та прикладні ініціативи регіональної політики ЄС для України» (обговорення, аргументація, висновки).

3. Усне опитування або експрес-контроль щодо знання основ державної регіональної економічної політики.

 

Предыдущая статья:Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем.. Следующая статья:Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
page speed (0.0111 sec, direct)