Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..  Просмотрен 432

 1. Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
 2. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 3. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 4. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 5. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 6. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 7. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 8. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 9. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 10. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.
 11. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій / Ольшанська О.В., Фащевський ..
 12. Предмет, метод і завдання екології. Наукові засади раціонального

«Економічне районування
і формування регіональних господарських систем в Україні»

(2 години)

Мета заняття – удосконалити:

Ø інструментальні компетентності – базові загальні знання, здатність до аналізу та синтезу;

Ø міжособистісні компетентності – здатність до критики та самокритики, міжособистісні навики та вміння;

Ø системні компетентності – здатність до навчання, здатність застосовувати знання на практиці.

Ключова компетентність – розуміння ролі районоформування в територіальній організації регіональних господарських систем.

 

Студент повинен уміти:

· аналізувати зв'язок територіального поділу праці (ТПП) з формуванням економічних районів;

· визначати зміст понять «економічний район», «економічне районування», «районоформування»;

· виокремлювати та визначати суть принципів, критеріїв та чинників економічного районування та районоформування;

· розмежовувати типи економічних районів та їх цільові функції;

· оцінювати роль районоформування в регіональній організації господарства;

· орієнтуватися в сучасних мережах економічних районів та принципах їх виділення.

Теоретичні питання:

1. Територіальний поділ праці, його суть та зв'язок з формуванням економічних районів.

2. Економічне районування як науковий метод територіальної організації регіональних господарських систем. Районоформування, його суть та значення.

3. Економічний район, його суть, основні ознаки та об’єктивний характер формування.

4. Принципи, критерії та чинники економічного районування і районоформування.

5. Типи економічних районів та їхні цільові функції.

6. Сучасна мережа економічних районів та їхній склад.

 

Навчальні завдання:

1. Визначте та проаналізуйте основні критерії економічного районування.

2. Розкрити суть комплексного розвитку економічних районів.

3. Визначити та проаналізувати роль і місце економічного районування в територіальній організації продуктивних сил країни та регіонів.

Форми проведення:

1. Усне опитування або експрес-контроль щодо знання змісту основних понять і теоретичних основ економічного районування та районоформу­вання.

2. Розгляд окремих дискусійних питань щодо визначення критеріїв виділення економічних районів (обговорення виступів, питання до доповідача, доповнення до теми доповіді).

3. Дискусія щодо ролі районоформування в територіальній організації суспільства (обговорення, аргументація, висновки).

4. «Мозковий штурм» на тему: «Сучасна мережа економічних районів України: рівень теоретичної обґрунтованості територіальної структури та основні проблеми» (обговорення, аргументація висунутих пропозицій, висновки).

Предыдущая статья:Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев.. Следующая статья:Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
page speed (0.028 sec, direct)