Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев..  Просмотрен 398

 1. Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..
 2. Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
 3. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 4. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 5. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 6. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 7. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 8. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 9. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 10. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..
 11. Сучасний стан зовнішньоекономічних зв’язків України.
 12. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій / Ольшанська О.В., Фащевський ..

1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащевський, І. В. Білоконь та ін.; За заг. ред. М. І. Фащевського, О. В. Ольшанської. – К.: КНЕУ, 2009.

2. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник /Дорогунцов С.І., Пітюренко Ю.І., Олійник Я.Б. та інш. — К., КНЕУ, 2005.

3. Данилишин Б.М., Клиновий Д.Д., Пепа Т.В. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка України. — Ніжин, ТОВ «Вид-во Аспект-поліграфія», 2007.

4. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Вид-во Європейського університету, 2002. — С. 13—36.

5. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. Навч. посібник. — К.: Кондор, 2005. — С. 14—40.

Рівень оцінювання знань на 1 та 2 занятті:

5 бали – студент отримує за активну участь у дискусії, правильну відповідь на теоретичні питання, правильне виконання всіх завдань експрес- контролю, активну участь у «мозковому штурмі»;

4 бали – студент отримує за участь у дискусії, неточну відповідь на теоретичні питання, суттєву участь у «мозковому штурмі», переважно правильне виконання завдань експрес-контролю;

3 бал – студент отримує в тому випадку, коли його виступ був слабо аргументований, вказував на поверховість знань, некоректними були відповіді на теоретичні питання, частково правильно виконав завдання експрес-контролю;

0 балів – студент отримує у випадку, коли він не зміг дати правильну відповідь, розкрити основні теоретичні питання, не зміг належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, неправильно виконав завдання експрес-контролю.

 


Предыдущая статья:Заняття № 1 та №2. «Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем».. Следующая статья:Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..
page speed (0.0129 sec, direct)