Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

ТЕМА 11. Економічні методи управління природокористуванням та природоохоронними процесами  Просмотрен 364

 1. Заняття № 1 та №2. «Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем»..
 2. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев..
 3. Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..
 4. Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
 5. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 6. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 7. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 8. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 9. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 10. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 11. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 12. Заняття № 10. «Геоекономічне положення України та її регіонів» (2 години) Мета зан..

Види економічних методів. Платежі за ресурси, їхні види та нормативи, критерії нарахування. Платежі за забруднення та критерії їхнього нарахування.

Збитки від забруднення довкілля, їхні види. Методи визначення економічних збитків. Економічні збитки від забруднення атмосфери, водних об’єктів, ґрунтів і методи їхнього визначення. Платежі за викиди забруднювальних речовин. Податки за забруднення компонентів довкілля. Штрафи за перевищення допустимих викидів та аварійні викиди. Плата за розміщення відходів.

Природоохоронні заходи та принципи їхнього економічного обґрунтування. Показники економічної й соціальної ефективності природозахисних витрат. Чистий економічний ефект природоохоронних заходів. Визначення загальної економічної ефективності затрат на охорону довкілля. Соціальна та економічна ефективність безвідходних і маловідходних технологій.

Науково-технічний прогрес та його вплив на використання природних ресурсів і стан довкілля. Можливості науково-технічного прогресу для економії ресурсів і захисту середовища проживання людей.

Методи охорони довкілля від шкідливих викидів. Еколого-економічні проблеми впровадження очисних споруд на підприємствах. Безвідходні технології як основний важіль охорони довкілля від техногенного впливу. Еколого-економічні проблеми використання біотехнологій.

Ресурсозбереження як один із основних напрямків інтенсифікації виробництва. Концепція екологічної експертизи. Мета, завдання, засоби та організація екологічної експертизи.

 

 

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Предыдущая статья:ТЕМА 10. Організаційно-правовий механізм управління природокористуванням та охороною довкілля Следующая статья:Заняття № 1 та №2. «Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем»..
page speed (0.0108 sec, direct)