Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

ТЕМА 10. Організаційно-правовий механізм управління природокористуванням та охороною довкілля  Просмотрен 594

 1. ТЕМА 11. Економічні методи управління природокористуванням та природоохоронними процесами
 2. Заняття № 1 та №2. «Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем»..
 3. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев..
 4. Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..
 5. Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
 6. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 7. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 8. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 9. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 10. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 11. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..
 12. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..

Сучасний етап розвитку цивілізації та необхідність удосконалення управління природокористуванням та охороною довкілля. Пріоритетність природоохоронних інтересів. Форми власності та особливості організації управління природокористуванням.

Управління природокористуванням як система моніторингу та планування. Організаційна структура управління природоохоронною сферою. Законодавство України та інші нормативні акти з питань природокористування та охорони довкілля.

Екологічний моніторинг та його види. Екологічна паспортизація підприємств та її роль у контролі за дотриманням природоохоронних норм і правил в господарської діяльності. Основи екологічного нормування. Нормування охорони атмосферного повітря. Нормування споживання ресурсів у галузях економіки. Ліміти споживання й відведення води. Нормування паливно-енергетичних ресурсів. Контроль за додержанням норм. Система екологічної інформації. Статистика стану, охорони й раціонального використання надр, земельних, водних та інших ресурсів регіонів України.

Організаційна структура управління раціональним природокористуван­ням та охороною довкілля у високорозвинутих країнах світу.

Економічні важелі управління природокористуванням. Державне фінансування охорони довкілля. Проблеми використання та відтворення відновлювальних природних ресурсів. Роль ресурсозбереження у розв’язанні проблем природокористування в розвинутих країнах світу.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони довкілля. Міжнародні природоохоронні організації та асоціації. Екологічне виховання населення.

Предыдущая статья:ТЕМА 7. Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соціально-економічних систем Следующая статья:ТЕМА 11. Економічні методи управління природокористуванням та природоохоронними процесами
page speed (0.0924 sec, direct)