Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

ТЕМА 7. Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соціально-економічних систем  Просмотрен 815

 1. ТЕМА 10. Організаційно-правовий механізм управління природокористуванням та охороною довкілля
 2. ТЕМА 11. Економічні методи управління природокористуванням та природоохоронними процесами
 3. Заняття № 1 та №2. «Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем»..
 4. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев..
 5. Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..
 6. Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
 7. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 8. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 9. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 10. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 11. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 12. Заняття № 8 та №9. «Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соці..

Поняття про стійкий розвиток регіональних соціально-економічних систем. Теоретичні, концептуальні, методологічні та практичні аспекти стійкого розвитку та формування економіки на засадах екологічної безпеки. Необхідність реалізації в Україні моделі стійкого розвитку та вирішення основних завдань для її досягнення.

Сучасна організація регіонального економічного простору України та проблеми її недосконалості: дезінтеграція та виникнення соціально-економічних диспропорцій, нерівномірність економічного зростання та відтворювальних пропорцій на регіональному рівні.

Особливості розвитку економічних районів України як регіональних соціально-економічних систем та складові їхнього аналізу: за регіональним ресурсним потенціалом; за особливостями територіальної структури населення та зайнятості; за показниками розвитку окремих галузей економіки; за характером процесів економічного відтворення; за рівнем розвитку ринкової інфраструктури та її елементів; за рівнем фінансового забезпечення та складом фінансових ресурсів регіону; за територіальною структурою інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності; за показниками соціально-економічного розвитку та рівнем соціальної й екологічної напруги. Інтегральна оцінка підприємницького клімату та інвестиційної привабливості регіону як результат аналізу загальної соціально-економічної ситуації регіону. Проблеми депресивних територій та шляхи їхнього вирішення.

Особливості функціонування соціально-економічних систем Донецького, Придніпровського, Східного, Центрального, Поліського, Подільського, Карпатського та Причорноморського економічних районів за основними складовими аналізу регіонального розвитку.

Предыдущая статья:ТЕМА 6. Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні регіональні особливості Следующая статья:ТЕМА 10. Організаційно-правовий механізм управління природокористуванням та охороною довкілля
page speed (0.0633 sec, direct)