Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

ТЕМА 6. Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні регіональні особливості  Просмотрен 461

 1. ТЕМА 7. Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соціально-економічних систем
 2. ТЕМА 10. Організаційно-правовий механізм управління природокористуванням та охороною довкілля
 3. ТЕМА 11. Економічні методи управління природокористуванням та природоохоронними процесами
 4. Заняття № 1 та №2. «Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем»..
 5. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев..
 6. Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..
 7. Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
 8. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 9. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 10. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 11. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..
 12. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..

Поняття, суть та структура господарського комплексу України. Структурна трансформація національної та регіональної економічних систем.

Сучасні форми просторової організації господарства: промислово-розселенські агломерації, промислові центри, вузли, територіальні кластери, економічні райони, вільні економічні зони, єврорегіони, економічні простори тощо.

Об’єктивний характер формування міжгалузевих комплексів та регіональні особливості їхньої трансформації в сучасних умовах.

Паливно-енергетичний комплекс, його структура, проблеми оптимізації паливного балансу та джерел надходження в Україну енергоносіїв. Регіональні відмінності просторового розвитку та трансформаційних процесів в галузях паливної промисловості та електроенергетики.

Металургійний комплекс, його структура та значення в економіці регіонів. Регіональні відмінності просторового розвитку та трансформаційних процесів в основних галузях та виробництвах.

Машинобудівний комплекс, його структура та значення в економіці регіонів. Регіональні відмінності просторового розвитку та трансформаційних процесів в основних галузях та виробництвах.

Хімічний комплекс, його значення та структура. Регіональні особливості просторового розвитку та ринкової трансформації провідних галузей і виробництв.

Лісопромисловий комплекс, його структура та значення. Регіональні особливості просторового розвитку та ринкової трансформації основних галузей і виробництв.

Агропромисловий комплекс, його галузева та територіальна структури. Галузі, що виробляють засоби виробництва для АПК: просторовий розвиток та особливості трансформаційних процесів в різних регіонах.

Аграрний сектор. Регіональні відмінності просторового розвитку та сучасні проблеми інтенсифікації сільськогосподарського виробництва в умовах ринкового середовища. Проблеми розвитку регіональної ринкової інфраструктури аграрного сектора в Україні та вдосконалення функціонування регіональних ринків продовольства.

Транспортний комплекс, його структура , техніко-економічні показники, регіональні відмінності просторового розвитку. Взаємодія галузей транспортного комплексу та зв’язку України з транспортними та інформаційними системами світу.

Будівельний комплекс його структура та регіональні відмінності просторового розвитку та ринкової трансформації в основних галузях.

Соціальний комплекс України його суть та структура. Регіональні особливості просторового розвитку та трансформаційних процесів в основних галузях та виробництвах.

Предыдущая статья:ТЕМА 5. Ресурсний потенціал економіки регіонів України Следующая статья:ТЕМА 7. Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соціально-економічних систем
page speed (0.0541 sec, direct)