Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Экономика

ТЕМА 5. Ресурсний потенціал економіки регіонів України  Просмотрен 469

 1. ТЕМА 6. Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні регіональні особливості
 2. ТЕМА 7. Економічний простір України та особливості розвитку регіональних соціально-економічних систем
 3. ТЕМА 10. Організаційно-правовий механізм управління природокористуванням та охороною довкілля
 4. ТЕМА 11. Економічні методи управління природокористуванням та природоохоронними процесами
 5. Заняття № 1 та №2. «Наукові засади формування регіональних соціально-економічних систем»..
 6. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій /О. В. Ольшанська, М. І. Фащев..
 7. Заняття № 3. «Економічне районування і формування регіональних господарських систем..
 8. Заняття № 4. «Державна регіональна економічна політика та управління регіональним ..
 9. Література. 1. Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» (Відомості Верхо..
 10. Заняття № 5. «Ресурсний потенціал економіки регіонів України» (2 години) Мета зан..
 11. Література. 1. Регіональна економіка: Тексти лекцій. / Ольшанська О.В., Фащевський..
 12. Заняття № 6 та №7. «Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні р..

Природно-економічні передумови регіонального розвитку в Україні. Характеристика природно-ресурсного потенціалу регіонів. Місце України в світових запасах природних ресурсів та ступінь забезпеченості власних потреб.

Соціально-демографічний і трудовий потенціал регіонів України, його складові та регіональні відмінності. Статево-вікова структура та особливості відтворення населення України. Регіональні та локальні системи розселення в Україні. Урбанізація та типи міст. Міграції населення. Економічно активне населення, структура та розподіл за видами зайнятості, сферами виробництва, діяльності та регіонам. Зайнятість, ринок праці та проблеми безробіття, їхні регіональні особливості.

Виробничий та науково-технічний потенціал регіонів України, їх суть та складові. Особливості та проблеми розвитку в ринкових умовах господарювання.

Фінансовий потенціал регіонів України, його суть. Основні складові регіональних фінансових ресурсів та поняття про фінансовий капітал регіону. Місцеві та регіональні бюджети як основа формування фінансового потенціалу регіону. Основні чинники формування фінансових ресурсів регіонів.

Інноваційно-інвестиційний потенціал регіонів, його суть та складові. Територіальна структура інвестицій. Галузеві пріоритети інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів та інвестиційний клімат в регіонах. Порівняльна оцінка інвестиційної привабливості окремих регіонів країни.

Предыдущая статья:ТЕМА 4. Державна регіональна економічна політика та управління регіональним розвитком Следующая статья:ТЕМА 6. Трансформаційні процеси в господарському комплексі України та їхні регіональні особливості
page speed (0.0638 sec, direct)