Всего на сайте:
236 тыс. 713 статей

Главная | Охрана труда, БЖД

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  Просмотрен 269

для проведення атестації робочих місць за умовами праці

Методичні рекомендації розроблено відповідно до постанови Кабінету Мін­істрів України від 1 серпня 1992 р. № 442. Вони визначають організацію роботи по проведенню атестації робочих місць, оцінку умов праці та реалізацію прав трудя­щих на пільги і компенсації залежно від шкідливих та небезпечних виробничих факторів.

Результати атестації за умовами праці (надалі — атестація) є основою для вир­ішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення", інших пільг та компенсацій, а також розроб­лення І реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів колективного договору щодо поліпшення умов трудової діяльності.

Атестація проводиться на підприємствах, в організаціях, установах (надалі — підприємства) незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними дже­релами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основні терміни І визначення, що вживаються в методичних рекомендаціях, наведено в додатку 1.


Законодавчі, нормативні документи

Предыдущая статья:АТЕСТАЦІЯ робочих місць з умов праці Следующая статья:Загальні положення
page speed (0.0197 sec, direct)