Всего на сайте:
282 тыс. 988 статей

Главная | Изучение языков

І рівень. Основне призначення офіційно-ділового стилю – це: 1. Регулювання діло..  Просмотрен 1954

 1. Настановчо-регулювальну функцію виконують такі тексти офіційно-ділового стилю
 2. ІІІ рівень. Установіть відповідність між науковими працями і підстилями наукового ..
 3. І рівень. За формою представлення мовних засобів розглядають такі види спілкуван..
 4. ІІ рівень. Міміка – це рухи м’язів обличчя, що виражають: 1. Почуття. 2. Тональ..
 5. ІІІ рівень. За організаційним аспектом професійної взаємодії виокремлюють такі фор..
 6. І рівень. Риторика – це: 1. Наука про правильну вимову та наголошування слів. ..
 7. ІІ рівень. Поняття „ораторське мистецтво”, або „красномовство”, має такі значе..
 8. Відповідь: 1, 3, 4, 6
 9. І рівень. Спілкування – це: 1. Один із виявів соціальної взаємодії, в основі..
 10. ІІ рівень. Форми усного фахового спілкування: 1. Співбесіда з роботодавцем. 2. ..
 11. ІІІ рівень. Відповідають правилам ведення діалогу під час ділової бесіди такі фраз..
 12. І рівень. Обговорення певного питання з метою з’ясування позицій сторін або підп..

Основне призначення офіційно-ділового стилю – це:

1. Регулювання ділових відносин у державно-правовій і суспільно-політичній сферах.

2. Укладання законів.

3. Фіксація правових норм.

4. Складання документів.

Відповідь: 1

 

Ознакою офіційно-ділового стилю є:

1. Стандартизація.

2. Суб’єктивність повідомлення.

3. Індивідуальні мовні засоби.

4. Вживання діалектизмів.

Відповідь: 1

 

Ознакою офіційно-ділового стилю є:

1. Вживання експресивної лексики.

2. Вживання канцеляризмів.

3. Переважання окличних речень.

4. Вживання розмовної лексики.

Відповідь: 2

 

Ознакою офіційно-ділового стилю є:

1. Вживання стійких словосполучень (кліше).

2. Вживання слів у переносному значенні.

3. Поєднання експресії та стандарту.

4. Вживання окличних речень.

Відповідь: 1

 

Ознакою офіційно-ділового стилю є:

1. Вживання конфесійної лексики.

2. Вживання неповних речень.

3. Регламентація мовних засобів.

4. Політичні гасла.

Відповідь: 4

 

До стійких словосполучень офіційно-ділового стилю (кліше) не належить таке:

1. Надати допомогу.

2. Канцелярські товари.

3. Порядок денний.

4. Призначити на посаду.

Відповідь: 2

 

До стійких словосполучень офіційно-ділового стилю (кліше) не належить таке:

1. Матеріальна допомога.

2. Надати допомогу.

3. Оголосити подяку.

4. Привітати колегу.

Відповідь: 4

 

Основна функція публіцистичного стилю – це:

1. Реклама політичних рухів і партій.

2. Пропаганда суспільно-політичних ідей, формування громадської думки.

3. Інформація про світову політику.

4. Розвиток засобів масової інформації.

Відповідь: 2

 

Ознакою публіцистичного стилю є:

1. Політичні гасла.

2. Естетика слова.

3. Переважання термінологічної лексики.

4. Поєднання діалогічного та монологічного мовлення.

Відповідь: 1

 

Ознакою публіцистичного стилю є:

1. Вживання конфесійної лексики.

2.

Багатство мови й мовлення.

3. Урочиста тональність.

4. Декларативність.

Відповідь: 4

Ознакою конфесійного стилю є:

1. Урочиста тональність.

2. Канцеляризми.

3. Професійна лексика.

4. Суспільно-політична лексика.

Відповідь: 1

 

До конфесійного стилю не належить жанр:

1. Діалог.

2. Послання.

3. Молитва.

4. Проповідь.

Відповідь: 1

 

До конфесійного стилю не належить жанр:

1. Біблія.

2. Тлумачення Святого Письма.

3. Церковний спів.

4. Апокриф.

Відповідь: 3

 

Основна функція наукового стилю – це:

1. Повідомлення про результати наукових досліджень, систематизація знань.

2. Наукова дискусія.

3. Зберігання наукової інформації.

4. Розвиток наукової термінології.

Відповідь: 1

 

Науковому стилю притаманна така ознака:

1. Окличні речення.

2. Цитати, покликання.

3. Вживання синонімів.

4. Образ автора.

Відповідь: 2

 

Науковому стилю притаманна така ознака:

1. Експресивність.

2. Урочиста тональність.

3. Регулювально-імперативний характер.

4. Аргументація викладених положень.

Відповідь: 4

 

Монографія представляє такий підстиль наукового стилю:

1. Власне науковий.

2. Виробничо-технічний.

3. Науково-навчальний.

4. Науково-популярний.

Відповідь: 1

 

Рецензія представляє такий підстиль наукового стилю:

1. Виробничо-технічний.

2. Власне науковий.

3. Науково-навчальний.

4. Науково-популярний.

Відповідь: 2

 

Підручник представляє такий підстиль наукового стилю:

1. Власне науковий.

2. Виробничо-технічний.

3. Науково-навчальний.

4. Науково-популярний.

Відповідь: 3

 

Доповідь на науковій конференції представляє такий підстиль наукового стилю:

1. Власне науковий.

2. Виробничо-технічний.

3. Науково-навчальний.

4. Науково-популярний.

Відповідь: 1

 

Предыдущая статья:ІІІ рівень. Установіть відповідність між мовним оформленням етикетної ситуації .. Следующая статья:Настановчо-регулювальну функцію виконують такі тексти офіційно-ділового стилю
page speed (0.0176 sec, direct)