Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Педагогика

Шляхи формування розумової культури особистості.  Просмотрен 386

 1. Індивідуальна, групова, фронтальна форма організації навчальної діяльності учня.
 2. Основні положення концепції особистісно зорієнтованого навчання.
 3. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності.
 4. Значення принципів навчання для управління навчально-виховним процесом.
 5. Розкрийте взаємозв’язок між принципами і методами навчання.
 6. Розкрити поняття «виховний процес», його специфічні особливості.
 7. Виховання світогляду залежить від впливу на інтелект, еволюції, волю особистості, від її активної практичної діяльності.
 8. Загальна характеристика методів виховання за концепцією Г.І.Щукиною.
 9. Охарактеризуйте групу методів виховання спрямованих на формування переконань учнів.
 10. Основні функції класного організатора, напрямки виховної роботи з учнівським колективом.
 11. Завдання та зміст морального виховання
 12. Що таке комплексний підхід у вихованні? Його реалізація в умовах сучасної школи

пільна робота школи і родини грунтується на принципах гуманістичної педагогіки: пріоритетності сімейного виховання, громадянськості, демократизму, гуманізації взаємин педагогів і батьків, ретроспективності, педагогізації батьків.

1. Принцип пріоритетності підкреслює величезне значення сім'ї у фізичному й духовному становленні особистості й суспільства.

2. Принцип громадянськості ґрунтується на усвідомленні педагогами і батьками місця кожної сім'ї у суспільно-державній системі. Родина є основою держави. Родина, рід, родовід, народ - поняття, що розкривають природний шлях розвитку кожної дитини, формування її національної свідомості й громадянської зрілості.

3. Принцип демократизму означає встановлення партнерських взаємин між школою і сім'єю у вихованні дітей.

4. Принцип гуманізації взаємин педагогів і батьків. Він спрямовує класного керівника, вчителя, на: а) дії і заходи, які зміцнюють і підвищують авторитет батьків.

5. Принцип ретроспективності ( лат. retro - назад, spactare - дивитись) орієнтує на осмислення і використання історичного досвіду виховання в українській родині.

6. Принцип педаголізації батьків передбачає, що одним із головних завдань школи залишається організація і здійснення педагогічного всеобучу.

Предыдущая статья:Що таке комплексний підхід у вихованні? Його реалізація в умовах сучасної школи Следующая статья:ДЕНЬ ГНЕВА. От составителей Писатель-фантаст, художник, драматург Север Фелик­..
page speed (0.0136 sec, direct)