Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Педагогика

Що таке комплексний підхід у вихованні? Його реалізація в умовах сучасної школи  Просмотрен 3076

 1. Індивідуальна, групова, фронтальна форма організації навчальної діяльності учня.
 2. Основні положення концепції особистісно зорієнтованого навчання.
 3. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності.
 4. Значення принципів навчання для управління навчально-виховним процесом.
 5. Розкрийте взаємозв’язок між принципами і методами навчання.
 6. Розкрити поняття «виховний процес», його специфічні особливості.
 7. Виховання світогляду залежить від впливу на інтелект, еволюції, волю особистості, від її активної практичної діяльності.
 8. Загальна характеристика методів виховання за концепцією Г.І.Щукиною.
 9. Охарактеризуйте групу методів виховання спрямованих на формування переконань учнів.
 10. Основні функції класного організатора, напрямки виховної роботи з учнівським колективом.
 11. Завдання та зміст морального виховання
 12. Шляхи формування розумової культури особистості.

Комплексний підхід (від лат. соmplexus -— поєднання, зв'язок) до виховання передбачає діалектичне забезпечення єдності вимог у системі всебічного гармонійного виховання (морального, розумового, трудового, естетичного та фізичного), а також єдності й узгодженості форм, засобів і методів впливу на особистість з боку різних соціальних інституцій (сім'ї, загальноосвітніх та професійних закладів, дошкільних та позашкільних виховних закладів, засобів масової інформації)

У практичній технології ідея цілісності виховного процесу реалізується шляхом комплексного підходу. Комплексність — це єдність цілей, завдань, змісту, методів і форм виховного впливу і взаємодії. Комплексний підхід до виховання виконує одночасно декілька функцій:

1) орієнтує побудову системи виховання на цілісну особистість, а не на окремі її якості;

2) сприяє всебічному розвитку особистості, який є результатом комплексного вирішення виховних завдань;

3) сприяє гармонійному розвиткові особистості шляхом здійснення єдності і взаємозв'язку всіх напрямів сучасного виховання, їх певного співвідношення і супідрядності;

4) сприяє ефективності виховання: одночасне вирішення не однієї, а декількох виховних завдань, природно, піднімає його результативність.

Предыдущая статья:Завдання та зміст морального виховання Следующая статья:Шляхи формування розумової культури особистості.
page speed (0.0137 sec, direct)