Всего на сайте:
248 тыс. 773 статей

Главная | Педагогика

Загальна характеристика методів виховання за концепцією Г.І.Щукиною.  Просмотрен 752

 1. Індивідуальна, групова, фронтальна форма організації навчальної діяльності учня.
 2. Основні положення концепції особистісно зорієнтованого навчання.
 3. Методи навчання за характером пізнавальної діяльності.
 4. Значення принципів навчання для управління навчально-виховним процесом.
 5. Розкрийте взаємозв’язок між принципами і методами навчання.
 6. Розкрити поняття «виховний процес», його специфічні особливості.
 7. Виховання світогляду залежить від впливу на інтелект, еволюції, волю особистості, від її активної практичної діяльності.
 8. Охарактеризуйте групу методів виховання спрямованих на формування переконань учнів.
 9. Основні функції класного організатора, напрямки виховної роботи з учнівським колективом.
 10. Завдання та зміст морального виховання
 11. Що таке комплексний підхід у вихованні? Його реалізація в умовах сучасної школи
 12. Шляхи формування розумової культури особистості.

Метод виховання (від гр. methodos - шлях до чогось, спосіб пізнання, дослідження) - спосіб спільної діяльності вихователя і вихованців, який використовується для вироблення у них соціально цінних якостей і властивостей.

Класифікація методів – це побудована (складена) за певною ознакою система методів.

Класифікація дозволяє вказати в методах загальне й специфічне, суттєве й випадкове, теоретичне й практичне, сприяючи їх усвідомле­ному вибору, найефективнішому використанню. Використовуючи класифікацію, педагог не лише чітко уявляє собі систему методів, але й краще розуміє призначення, характерні ознаки різноманітних мето­дів і їх модифікацій.

Нині найбільш об'єктивною і зручною є класифікація методів виховання на основі спрямованості — інтегративної характеристики, що містить у собі єдність цільового, змістового і процесуального аспектів методів виховання (Г.І. Щукіна). У відповідності з цією характеристикою виділяються три групи методів виховання:

1. Методи формування свідомості особистості.Переконання - Розповідь, бесіда,

етична бесіда, пояснення, діалог, лекція, доповідь, диспут, навію­вання, інструктаж, приклад

2. Методи організації діяльності і формування досвіду суспільної поведінки. Вправи Вправи, привчання, педагогічна вимога, громадська думка, доручення, виховні ситуації

3. Методи стимулювання поведінки і діяльності. Мотивації Змагання, заохочення, покарання

Предыдущая статья:Виховання світогляду залежить від впливу на інтелект, еволюції, волю особистості, від її активної практичної діяльності. Следующая статья:Охарактеризуйте групу методів виховання спрямованих на формування переконань учнів.
page speed (0.0199 sec, direct)